GIỚI THIỆU TIỀN ĐÚC LỖI TỪ NHÀ ĐINH(968-979)-CHXHCN-VN 2003 -MỘT SỐ XU ĐÔNG DƯ

Post Reply
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

GIỚI THIỆU TIỀN ĐÚC LỖI TỪ NHÀ ĐINH(968-979)-C

Post by Philong » Fri 07 Sep, 2007 6:20 am

Trong quá trình in ấn và đức Tiền đều có thể bị lỗi. Mặc dù trong bất kỳ giai đoạn nào đều có bộ phận kiểm định rất nghiêm ngặt . Nhưng không hiểu sao những đồng tiền đó vẫn lọt ra ngoài và đưa vào lưu thông (Sủ dụng). Trong quá trình sưu tầm tôi có gặp một số đồng như thế xin giới thiệu để mọi người cùng tham khảo.

THÁI BÌNH HƯNG BẲO(968-979)
Chữ bị lộn ngược và đảo chỗ. Chữ đinh nằm ngang.

ImageImage

THIỆU BÌNH THÔNG BẲO(1434-1439)
ĐẠI HÒA THÔNG BẲO(1443-1453)

Đúc ray khuôn và thừa nét


Image
Image

THIÊN HƯNG THÔNG BẲO (1459)
Đúc ray khuôn và thừa một chấm giữa chữ THIÊN

Image
Image

QUANG THUẬN THÔNG BẢO (1460-1469)
Đúc ray khuôn và trồng chữ lên nhau

Image
Image

HỒNG ĐỨC THÔNG BẲO (1470-1479)
Đúc ray khuôn

ImageImage

CẢNH THỐNG THÔNG BẢO (1498-1504)
Đủc ray khuôn và chồng`chữ lên nhau

Image
Image

CHIÊU THỐNG THÔNG BẲO(1787-1788)
Đúc ray khuôn

ImageImage

QUANG TRUNG THÔNG BẢO (1788-1792)
CẢNH THỊNH THÔNG BẢO (1793-1801)

Đúc ray khuôn và 2 mặt chữ

Image
Image

Đồng TIỀN 2 mặt không có CHỮ

Image
ImageTỰ ĐÚC THÔNG BẢO (1848-1883)[/colo
Đúc chữ TỰ khác bình thường

Image
Image

HAI ĐỒNG NĂM 1946
Đúc chữ "H" thành chữ "N" (Măt sau)

Image

Image

5000 đồng NHNN-VN
Đúc thiếu dấu "Huyền" tại chữ "Nhà" (Măt trước)
Đúc thừa nét tại "T" (Mặt sau)

Image

Image

Xu Đông Dương dập không đúng lỗ

ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage

Post Reply

Return to “Phi Long”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest