MỘT SỐ ĐỒNG TIỀN CỔ ' NHÀ LÝ "-1010-1225

Locked
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

MỘT SỐ ĐỒNG TIỀN CỔ ' NHÀ LÝ "-1010-1225

Post by Philong » Mon 09 Oct, 2006 10:24 am

THUẬN THIÊN ĐẠI BẢO 1010-1028

ImageImage

CÀN PHÙ NGUYÊN BẢO 1039-1041

ImageImage

MINH ĐẠO NGUYÊN BẢO 1042-1043

ImageImage

THIÊN CẢM NGUYÊN BẢO 1044-1048

ImageImage

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Sat 07 Mar, 2009 4:55 am

Xin giới thiệu đồng Thiên Cảm hậu có chữ Càn Vương

ImageImage

Locked

Return to “Phi Long”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest