Page 1 of 1

In tài liệu hỗ trợ sưu tầm -

Posted: Wed 19 May, 2010 10:22 am
by duc4eyes
Không nhận hảng nữa ạ

Posted: Wed 19 May, 2010 10:52 am
by nt
Bác duc4eyes...Bác BẠO Thật.....!!!:D
Sàch người ta làm ra để bán ..Nay bác luộc lại để làm business..???
Bác không sợ mang tiếng vi phạm COPYRIGHT hay sao..??? mà ở VN chắc chẳng ai có thì giờ suy nghĩ về vấn đề này phải không bác..???
Cứ VÔ TƯ thôi.... =D>

Posted: Wed 19 May, 2010 11:02 am
by duc4eyes
nt wrote:Bác duc4eyes...Bác BẠO Thật.....!!!:D
Sàch người ta làm ra để bán ..Nay bác luộc lại để làm business..???
Bác không sợ mang tiếng vi phạm COPYRIGHT hay sao..??? mà ở VN chắc chẳng ai có thì giờ suy nghĩ về vấn đề này phải không bác..???
Cứ VÔ TƯ thôi.... =D>
Chắc cũng mang tiếng - chỉ vì muốn giúp anh em không có sách trong nước thui, vậy chắc phải thôi thôi, không nhận đăng ký mới nữa ạ. Mang tiếng thì mệt lắm ạ. Cảm ơn bác nt đã nhắc nhở.

Thực ra chả có lời lãi gì đâu với cái giá như thế, tính hỗ trợ anh em sưu tầm thui chứ sách đó quăng đầy bản PDF trên mạng, ai lấy về in ra chả được.