bán phone card

Post Reply
kimcuong
Posts: 28
Joined: Wed 12 Sep, 2007 2:54 pm

bán phone card

Post by kimcuong » Fri 04 Jul, 2008 5:12 pm

mời các bạn mua phone các rất nhiều loại độc đáo và hiếm
mời các bạn qua trang này xem vì minh không post được hình
http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=1423
( cám ơn mọi người nhiều )
Last edited by kimcuong on Sun 23 Nov, 2008 1:33 am, edited 1 time in total.

kimcuong
Posts: 28
Joined: Wed 12 Sep, 2007 2:54 pm

Post by kimcuong » Fri 11 Jul, 2008 6:28 am

đã có giá phoncạc mời các bạn tham quan ( cám ơn nhiều )
http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=1423

Post Reply

Return to “Kimcuong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest