Shop của huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Shop của huong5883

Post by huong5883 » Thu 28 Feb, 2008 3:05 pm

Chủ cửa hàng: Nguyễn Thị Kiều Hương

E-mail: huong5883@yahoo.com

Thanh toán qua: TK ATM VIETCOMBANK 0021000731452.

Tất cả giá bán đã bao gồm phí chuyển EMS nội địa.

huong5883.
Last edited by huong5883 on Mon 17 Mar, 2008 6:53 am, edited 3 times in total.

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Sat 01 Mar, 2008 4:19 am

Lô 1
P.29, 100đ, chất lượng như hình, tiền còn cứng, giá 380K. (Đã bán, đợt 2).

Image
Image
Lô 2
P.30, 100đ, chất lượng như hình, tiền còn cứng, giá 450K. (Đã bán)

Image
Image
Lô 3
P.109, 200 piastres, chất lượng như hình, giá 950K.

Image
Image
Lô 6 P.41, 20 piatres, chất lượng như hình, pin holes, giá 1.280K. (Đã bán)

Image
Image
Last edited by huong5883 on Mon 10 Mar, 2008 12:27 pm, edited 6 times in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Mon 03 Mar, 2008 3:49 pm

Lô 7 P.61, chất lượng như hình, XF, 400K, lỗi cắt tiền do Nhà in IDEO, HANOI. (Đã bán)

Image
Image
Last edited by huong5883 on Wed 05 Mar, 2008 5:14 am, edited 1 time in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Mon 03 Mar, 2008 4:02 pm

Lô 8 P.72 aUNC, 600K. Never see in Vietnam now. Mặt sau chất lượng tương tự. (Đã bán, đợt 3)

Image
Last edited by huong5883 on Tue 11 Mar, 2008 1:18 pm, edited 3 times in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Tue 04 Mar, 2008 12:46 pm

Lô 9

Cặp tờ tiền P.52 và P.54a, chất lượng như hình. Giá 650K. (Đã bán)

Image
Image

Image
Image
Last edited by huong5883 on Sat 09 Aug, 2008 3:39 pm, edited 1 time in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Thu 06 Mar, 2008 1:56 pm

Lô 10

P.30, 100đ, chất lượng như hình, tiền còn rất mới và đẹp, giá 500K. (Đã bán)

Image
ImageLô 11

5đ VNDCCH, chất lượng UNC, mầu sắc đặc biệt, not listed in Pick. Giá 1.599K. (Đã bán)
Last edited by huong5883 on Wed 12 Mar, 2008 1:29 am, edited 2 times in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Fri 07 Mar, 2008 2:54 pm

Lô 12

Công trái quốc gia, Bắc Kạn 1951, hình chìm ngôi sao trong hình tròn. Giá 1.400K. (Đã bán)

Image
Last edited by huong5883 on Sat 06 Sep, 2008 3:34 am, edited 1 time in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Tue 11 Mar, 2008 1:03 pm

Lô 13

Indochina P.81, chất lượng như hình, tiền còn đẹp. 550K. (Đã bán)

Image
Image
Last edited by huong5883 on Sat 09 Aug, 2008 3:39 pm, edited 1 time in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Tue 11 Mar, 2008 1:17 pm

Lô 14

Indochina P.62b, số series to, chất lượng như hình, tiền còn mới và cứng. 650K. (Đã bán)

Image
Image
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Thu 13 Mar, 2008 1:35 am

Lô 15

Bộ chữ ký Henry Indochina P.85a, P.86a, P.87a, chất lượng như hình. 1.200K/bộ. (Đã bán)

Image
Image

Image
Image

Image
Image
Last edited by huong5883 on Sat 09 Aug, 2008 3:40 pm, edited 1 time in total.
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Sat 15 Mar, 2008 2:48 am

Lô 16

VNDCCH mặt Bác Hồ size nhỏ nhất, chất lượng như hình. 650K.

Image
Image
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Sat 15 Mar, 2008 2:51 am

Lô 17

VNCH Bồng súng, chất lượng như hình. 850K. (Đã bán)

Image
Image
Last edited by huong5883 on Sat 15 Mar, 2008 6:27 am, edited 1 time in total.
_________
huong5883

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 15 Mar, 2008 5:18 am

"Live Auction" hay là "Buy It Now" thế O Hương.... :? :? :?


.

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Sat 15 Mar, 2008 6:25 am

Em đăng giá bán mà anh 9. Nếu live auction thì phải lên e-bay chứ anh!
_________
huong5883

huong5883
Posts: 24
Joined: Thu 28 Feb, 2008 2:06 pm
Location: Vietnam

Post by huong5883 » Tue 18 Mar, 2008 2:09 am

Lô 18

Phiếu tiếp tế tình Vĩnh Long, chất lượng như hình. Giá bán 500K. (Đã bán)

Image
Image
Last edited by huong5883 on Sat 09 Aug, 2008 3:41 pm, edited 2 times in total.
_________
huong5883

Post Reply

Return to “Huong883”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest