Page 1 of 1

Bạc Indochine

Posted: Mon 14 Apr, 2008 1:09 am
by Indochina

1 piastre

Posted: Thu 17 Apr, 2008 9:40 am
by Indochina
Bán đồng bạc thật 1 piastre 1900. Chụp bằng máy 5300 nên hình ảnh chất lượng kém mong các bác thông cảm. Đảm bảo thật 100%. Đồng bạc còn rất mới, đẹp và nhìn thấy rõ lỗ mũi. Giá xin p/m.

Image
Image

Posted: Thu 17 Apr, 2008 9:45 am
by Indochina
Bán đồng bạc 1 piastre 1903. Giá xin p/m.

Image
Image

Posted: Thu 17 Apr, 2008 9:49 am
by Indochina
Bán đồng bạc 1 piastre 1904. Giá xin p/m.

Image
Image

Posted: Thu 17 Apr, 2008 9:58 am
by Indochina
Bán đồng bạc 1 piastre 1906. Giá xin p/m.

Image
Image

Posted: Thu 17 Apr, 2008 10:11 am
by Indochina
Bán đồng bạc 1 piastre 1913. Giá xin p/m.

Image
Image

Bán đồng 1piastre ở Hà nội

Posted: Sun 07 Jul, 2013 10:27 pm
by nghieng
Image

Image

Giá 2tr/ đồng

LH: 01666397525 - Hà Nội