Tiền Truyền Đơn trên Thế Giới....

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 14 Jan, 2007 9:15 pm

Một nhà băng Trung Quốc đã dùng tiền Mỹ trong việc huấn luyện những người làm việc
trong nhà băng để nhận dạng tiền thật và giả...


Image
Image

Một đảng phái Do Thái dùng tiền Mỹ mặt trước để vận động chính trị cho đảng của họ...

Image
Image


.
Last edited by 9PN on Sun 14 Jan, 2007 9:27 pm, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 14 Jan, 2007 9:25 pm

Tiền Truyền Đơn Mỹ thả xuống nước Nhật trong Thế Chiến thứ II.
Mặt trước thì giống tờ tiền thật...
Dịch ra từ mặt sau tờ số 2017:

Đến với người Nhật: Tiền và tín phiếu để trong nhà bank có thể dùng được không? Chúng tôi khuyên bạn dùng cho đời sống hàng ngày và trong tương lai. Những đồ dùng sẽ trở nên khan hiếm bởi vì sự việc thả bom, những cửa hàng sẽ không mở được. Để giải quyết trong thời gian này, chúng tôi khuyên các bạn mua đồ ăn, áo quần, và đồ dùng cần thiết hàng ngày. Tiền không thể chống lại sự đói khát và cũng không thể thay thế đồ ăn và áo quần. Với sư tiết kiệm chứng phiếu, bạn không thể làm đứa bé hết khóc. Nếu bạn là người khôn ngoan , bạn sẽ mua hàng hóa thay vì để tiền trong nhà băng. Đây không phải là thời gian để tiết kiệm. Bây giờ là thời gian để mua những đồ dùng.....


Image
Image


Tiền Truyền Đơn của Liên Hiệp Quốc (UN) thả xuống Bắc Hàn trong trận chiến Triều Tiên.
Mặt trước thì giống tờ tiền thật...Còn mặt sau thì......


Image
Image

.
Last edited by 9PN on Mon 15 Jan, 2007 12:41 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 14 Jan, 2007 9:51 pm

Tiền Truyền Đơn IRAN chống lại Do Thái...

Image
Image

Tiền Truyền Đơn của một đảng phái Do Thái vận động để giử chức trong chinh quyền...

Image
Image

Tiền Truyền Đơn của Serbia trị giá 50 srbijanka 1992 ...

Image
Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 14 Jan, 2007 11:44 pm

Tiền Truyền Đơn do bộ phận Tuyên Truyền của Mỹ thả xuống vùng Vịnh trong chiến dịch chống chính quyền IRAQ...


Image
Image
.
Image
Image

.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest