VNDCCH: Tiền Trường Sơn - Vietnamese MPC

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: Tiền Trường Sơn - Vietnamese MPC

Post by 9PN » Fri 15 Dec, 2006 6:40 am

Trong bộ này có tờ số 10 mặt sau đầy Kỷ Niệm trên chiến trường và lời hẹn gặp lại sau chiến tranh
của 2 người tên Đăng và Thiện: Tin thư tình ngắn, gọn, và mỗi chử là tất cả tình người .... Bây giờ 2 người U60+ rồi...Image

Phát hành 1962, World Catalog:
Pick D-MC1 1 Xu - Số 1
Pick D-MC2 2 Xu - Sô 2
Pick D-MC3 5 Xu - Số 5
Pick D-MC4 10 Xu - Số 10

ImageImage

Phát hành 1966 (1966-1973), World Catalog:
Pick D-MC5 1 Xu - Số 1
Pick D-MC6 2 Xu - Số 2
Pick D-MC7 5 Xu - Số 5
Pick D-MC8 10 Xu - Số 10
Tờ 1 xu và 5 xu có gạch chéo theo sách thì Phiếu Mẫu nhưng có người bảo là xài ở Campuchia. :?: :?:


ImageImage

ImageImage

ImageImage.
Last edited by 9PN on Fri 07 Oct, 2011 5:38 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 15 Sep, 2007 6:55 am

3 tờ số 10 đổi màu - không biết lý do.
Kiếm được ở phố Hàng Khay, Hà Thành... :wink: :wink: :wink:


Image

Cập nhật 15/9/07
Theo tin của bác Ngọc Hải thì có 2 loại giấy và có màu hơi...hơi khác:
Tờ số 1 thì giấy dày và tờ số 2 và 3 thì giấy mỏng...... :wink: :wink: :wink: và đúng như thế... :? :? :?


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest