Tiền Giấy VNCH 50 Đồng in 1956, P7 (x)

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Giấy VNCH 50 Đồng in 1956, P7 (x)

Post by 9PN » Sun 03 Dec, 2006 8:44 pm

Tiền Giấy VNCH 50 Đồng in 1956, P7 (x) theo thứ tự:

1) Tờ mẫu Uniface một mặt.
2) Tờ mẫu gởi về ngân hàng Sài Gòn. Chưa xuất kho cho những ngân hàng khác (tư nhân và địa phương) nên không có số BLOCK.
3) Tờ mẫu gởi về những ngân hàng tư nhân và địa phương nên có số BLOCK.
4) Một ngân hàng tư nhân đóng dấu (Viet Nam Thương Tín, Sài Gòn ???) của họ sau khi nhận được. Tờ này có số BLOCK vì đã xuất kho.
5) Tờ Ngôi Sao thay thế cho tờ bạc bị in "CÓ LỔI". Số sê ri thì giử lại để dể kiểm soát số lượng phát hành.
6) Tờ lưu hành...


ImageImage
ImageImage.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest