Đông Dương: 1 Piastre, 1921-1928 ND Issue, Pick 48A, 48B, 48B??

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: 1 Piastre, 1921-1928 ND Issue, Pick 48A, 48B

Post by 9PN » Fri 01 Dec, 2006 7:01 am

Pick 48 A: 1 Piastre, 1921-1928 ND Issue

Image
Image

Pick 48B: 1 Piastre, 1921-1928 ND Issue

Image
Image

Pick 48B???: 1 Piastre, 1921-1928 ND Issue
Loại giấy màu hồng (ROSE paper) để in tiền cho BLOCK W3120 trên tờ bạc.
WORLD CATALOG không có LIST loại này nhưng có đề cập đến trong 1 catalog ở Pháp.


Image


Image


.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests