Đông Dương: IDEO 1939-45: 1, 20, 100 Đồng Vàng theo mẫu tự A, B, C,....

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: IDEO 1939-45: 1, 20, 100 Đồng Vàng theo

Post by 9PN » Sat 04 Nov, 2006 6:08 am

Tiền giấy Đông Dương 1 Piastre, theo mẫu tự A => Z, in cuối cùng với 5 số.
Mẫu tự ở góc trái.
Bộ này của người đi trước nhưng còn thiếu 8 tờ và Chín tiếp nối theo cho đủ bộ tuần trước. Những tờ kiếm được trên Ebay:
- 3 tờ ở Singapore
- 2 tờ ở Hồng Kông
- 2 tờ ở Mỹ
- 1 tờ ở Pháp.
Chử "I" thì tiền Đông Dương không có in có lẽ sợ nhầm số 1
Voila...xong bộ... :lol: :lol:


Image
Image
Image

Mặt sau:

Image

Hình Chìm:

Image

PICK #71: 20 Đồng Vàng, IDEO 1942-1945 mặt sau:
Image

PICK #71: 20 Đồng Vàng, IDEO 1942-1945 mặt trước:
Thiếu mẫu tự K...sẽ bổ túc sau:

Image
Image

100 Đồng Vàng, IDEO 1942-1945 mặt sau:

Image

100 Đồng Vàng, IDEO 1942-1945 theo mẫu tự A, B, C,....
Pick:Màu Tím


Image
Image

100 Đồng Vàng, IDEO 1942-1945 theo mẫu tự A, B, C,....
Pick:66, Màu Vàng


Image
Image

100 Đồng Vàng, IDEO 1942-1945 theo mẫu tự A, B, C,....
Pick:73, Màu Xanh


Image
Image
Image
Image


.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest