Đông Dương: Tiền Giấy "Thầy Chùa" - Nhật chiếm đóng, năm 1944

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: Tiền Giấy "Thầy Chùa" - Nh

Post by 9PN » Sat 28 Oct, 2006 4:13 am

1 Piastre in ở Nhật năm 1944.
P-74 1 Piastre phát hành tại Đông Dương năm 1949 sau Thế Chiến thứ II.

ImageImage
.
.
.
Last edited by 9PN on Wed 23 Apr, 2008 9:52 pm, edited 3 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 19 Nov, 2006 7:36 pm

5 Piastres in tại Nhật năm 1944.
P-75 5 Piastres phát hành tại Đông Dương năm 1951 sau Thế Chiến thứ II.

1) Specimen - MIHON
2) Specimen
3) Chưa xong thiếu chử ký.
4) Tờ đã tu sửa tại Sài Gòn.


Image
Image
Image
Image

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests