Việt Nam: Tiền Mẫu từ 1958 - 2009

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Việt Nam: Tiền Mẫu từ 1958 - 2009

Post by 9PN » Tue 10 Oct, 2006 6:38 am

Danh sách Tiền Mẫu (Giấy Mẫu, Mẫu Bạc, Specimens) và Block số từ 1958 - 2009.

... Cám ơn các bạn trên diển đàn đã đóng góp, trao đổi, nhượng lại cho 9PN.

2009-03-01_162720.jpg
2009-03-01_162720.jpg (131.09 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_162830.jpg
2009-03-01_162830.jpg (139.49 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_162900.jpg
2009-03-01_162900.jpg (102.88 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_162921.jpg
2009-03-01_162921.jpg (119.3 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_163137.jpg
2009-03-01_163137.jpg (122.08 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_163402.jpg
2009-03-01_163402.jpg (145.09 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_163432.jpg
2009-03-01_163432.jpg (150.62 KiB) Viewed 4655 times
2009-03-01_163455.jpg
2009-03-01_163455.jpg (92.31 KiB) Viewed 4655 times

Có 1 số tờ chưa upload lên vì bận công việc mỗi ngày...Xin lổi trước ah... :wink: :wink:

Nếu các bạn không sưu tầm kiểu này mà có tờ khác số, blocks thì 9PN sẽ trao đổi qua P/M với các bạn...nếu được... :lol: :lol:

Cám ơn nhiều....nhiều...lắm....lắm....


.
Last edited by 9PN on Mon 02 Mar, 2009 3:29 pm, edited 25 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 12 Oct, 2006 5:29 am


Năm 1958: Lưu hành VNDCCH. Tại Huế sau năm 1975


Pick P68S, 1 Hào: NA000000
Pick P69S, 2 Hào: MN000000
Pick P70S, 5 Hào: BT000000
Pick P71S, 1 Đồng: NN000000
Pick P72S, 2 Đồng: TN000000
Pick P73S, 5 Đồng: HP000000
Pick P74S, 10 Đồng: NT000000 - Chử Giấy Mẫu phía trước.
Pick P74S, 10 Đồng: NT000000 - Chử Giấy Mẫu phía sau

1958-1hf.JPG
1958-1hf.JPG (91.02 KiB) Viewed 4654 times
1958-1hb.JPG
1958-1hb.JPG (69.78 KiB) Viewed 4654 times
1958-2hf.JPG
1958-2hf.JPG (116.51 KiB) Viewed 4654 times
1958-2hb.JPG
1958-2hb.JPG (98.16 KiB) Viewed 4654 times
1958-5hf.JPG
1958-5hf.JPG (124.54 KiB) Viewed 4654 times
1958-5hb.JPG
1958-5hb.JPG (125.92 KiB) Viewed 4654 times
1958-1df.JPG
1958-1df.JPG (154.83 KiB) Viewed 4654 times
19581db.JPG
19581db.JPG (158.08 KiB) Viewed 4654 times
1958-2df.JPG
1958-2df.JPG (182.01 KiB) Viewed 4654 times
1958-2db.JPG
1958-2db.JPG (180.28 KiB) Viewed 4654 times
1958-5df.JPG
1958-5df.JPG (192.16 KiB) Viewed 4654 times
1958-5db.JPG
1958-5db.JPG (202.4 KiB) Viewed 4654 times
1958-10df1.JPG
1958-10df1.JPG (202.82 KiB) Viewed 4654 times
1958-10db1.JPG
1958-10db1.JPG (213.03 KiB) Viewed 4654 times
1958-10df2.JPG
1958-10df2.JPG (193.37 KiB) Viewed 4654 times
1958-10b2.JPG
1958-10b2.JPG (189.14 KiB) Viewed 4654 times
Năm 1972-1975:

1972:
Pick P77A, 1 Hào (Tờ Nhỏ): Không có sê ri
Pick P77S, 1 Hào (Tờ Lớn): NH000000
1975:
Pick P78S, 2 Hào: VH034424
Pick P76S, 5 Xu: Không có sê ri


ImageImage

1975: Cộng thêm ngày 28/8/2007
Pick P78S, 2 Hào: VH032150. Khung dấu xung quanh MẪU BẠC
Pick P76S, 5 Xu: Không có sê ri, dấu đóng bên trái


ImageImage
ImageImage

Năm 1975, từ Đà Nẵng vào Nam:

Pick P37S, 10 Xu: AM000000
Pick P38S 20 Xu: AM000000
Pick P39S 50 Xu: AM000000
Pick P40S 1 Đồng: AM000000
Pick P41S 2 Đồng: AQ000000
Pick P42S 5 Đồng: AQ000000
Pick P43S 10 Đồng: AQ000000
Pick P44S 50 Đồng: AQ000000


ImageImage
Image
Image
Image
Image

.
Last edited by 9PN on Sun 26 Aug, 2007 6:05 am, edited 4 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 29 Dec, 2006 12:58 am

Năm 1976: Tiền Thống Nhất

Pick P80S, 1 Đồng: AA000000
Pick P81S, 5 Đồng: AA000000
Pick P82S, 10 Đồng: AA000000
Pick P83S, 20 Đồng: PE000000
Pick P84S, 50 Đồng: TK000000


ImageImage
Image
Image

Năm 1980:
Pick P85S, 2 Đồng: FU000000, không có chử SPECIMEN, thêm vào ngày 28/8/2007.

ImageImage

Pick P85S, 2 Đồng: FU000000, chử SPECIMEN không đúng vị trí
ImageImage
ImageImage

Pick P86S, 10 Đồng:
....... Specimen: AA 000000, EM 000000, MX 000000, OR 000000, VT 000000, HO 000000, EE 000000, ED 000000
....... Mẫu: 000000+, UI111111. OW111111, UG1111111


ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage

ImageImage
ImageImage
ImageImage

ImageImage

Năm 1981:

Pick P97S, 30 Đồng:
.... Specimen: BJ 0000000, CG 0000000, EI 0000000, DJ 0000000
.... Mẫu: AA0000000


ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage

Pick P88S (1980), 100 Đồng: XX0000000

Image
Image.
Last edited by 9PN on Sun 23 Sep, 2007 5:03 pm, edited 5 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 29 Dec, 2006 1:39 am

Năm 1985 - Pick (World Catalog) và số block mẫu tự::

Pick P89S, 5 Hào: AA 0000000, BC 0000000, BE 0000000, BN 0000000, BS 0000000
Pick P90S, 1 Đồng: AA0000000, AE0000000, AF0000000
Pick P91S, 2 Đồng: AA0000000, CB0000000
Pick P92S, 5 Đồng: AA0000000
Pick P93S, 10 Đồng: AA0000000, AB0000000, AF0000000
Pick P94S, 20 Đồng: AA0000000, AD0000000, AH0000000, AU0000000, AM0000000, AI0000000, AR0000000
Pick P95S, 30 Đồng: AA0000000, AC0000000
Pick P96S, 50 Đồng: AI0000000
Pick P97S, 50 Đồng: UN0000000, YM0000000, VN0000000
Pick P98S, 100 Đồng: AH0000000
Pick P99S, 500 Đồng: AG0000000ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
ImageImage
Image
Image.
Last edited by 9PN on Sun 23 Sep, 2007 5:04 pm, edited 4 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 29 Dec, 2006 2:32 am

Năm 1987:
Pick P100S, 200 Đồng:AA0000000, AJ0000000, CF0000000, IA 0000000
Pick P102S, 1000 Đồng: NA0000000
Pick P103S, 2000 Đồng: RA0000000
Pick P104S, 5000 Đồng: YA0000000

ImageImage
ImageImage

Năm 1988:

Pick P101S , 500 Đồng:AA0000000, PA0000000
Pick P106S, 1000 Đồng:
.... Tiền Mẫu: HI0000169
.... Specimen: AA0000000, GJ0000xxx, JG0000xxx (chưa thêm hình)

Pick P107S, 2000 Đồng:
.... Tiền Mẫu: AA0000000, CA0000000, EA0000000 (chưa thêm hình)
....Specimen: KK0002732, AA0000000,DA0000000, EA0000000


ImageImage
ImageImage


ImageImage
ImageImage


.
Last edited by 9PN on Sun 06 Apr, 2008 4:58 am, edited 6 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 29 Dec, 2006 2:51 am

Năm 1990:

Pick P109S, 10000 Đồng: AC0000000
Pick P111S , 50000 Đồng: AE0000000


Năm 1991:

Pick P105S1, 100 đồng:
.... Mẫu: AA0000000
.... Specimen: AA0000000
Pick P108S, 5000 Đồng:AA0000000, AA0000000 (co lot #)
Pick P110S, 20000 Đồng:
Specimen: EO0000000
Tiền Mẫu: AA 0000000


Năm 1993-1994:

1993:
Pick P115S, 10000 Đồng: AA0000000
1994:
Pick P116S, 50000 Đồng: AA0000000
Pick P117S, 100000 Đồng: AA0000000


Image
Image

ImageImage
Image
Image

Image
Image.
Last edited by 9PN on Sun 23 Sep, 2007 5:15 pm, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 29 Dec, 2006 3:01 am

Năm 2003 - 2006: Tiền Polymer

Pick P119S, 50000 Đồng: AA00000000
Pick P121S, 100000 Đồng: AA00000000
Pick P120S, 500000 Đồng: AA00000000
Pick P122S, 20000 Đồng: AA00000000


ImageImage.
Last edited by 9PN on Sun 26 Aug, 2007 6:31 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 26 Aug, 2007 6:30 am

Năm 2006: Tiền Polymer

Pick P123S, 10000 Đồng: AA00000000
Pick P124S, 200000 Đồng: AA00000000


[Image
Image

Image
Image

.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest