MPC Series 701, 691 và 651 Military Payment Certificates.

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

MPC Series 701, 691 và 651 Military Payment Certificates.

Post by 9PN » Wed 23 Aug, 2006 5:29 am

Series 701 - Không Phát Hành:
Quồc gia được dùng: Dự định thay bộ 692 - Miền Nam Việt Nam.
Tiền này đã huỷ bỏ năm 1990
Những tờ 5c, 10c, 25, và 50c đã hủy bỏ năm 1971 - không ai biêt hình dạng như thế nào.


Trong bộ này thì 2 con số cuối cùng là 83.
Đến hôm nay người ta chỉ đếm được 48 bộ đầy đủ 4 tờ.Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Series 691 - Không Phát Hành:
Quồc gia được dùng: Dự định thay bộ 651 - Japan, South Korea và Libya
Tiền này đã huỷ bỏ năm 1990
Không có những tờ 5c, 10c, 25, và 50c cho bộ này.
Cũng có 2 tờ số đẹp.


Image
Image

Tiền không phát hành nhưng vẫn đóng dấu hủy bỏ để bán đấu giá cho hội từ thiện:
- Hai số kề cho 2 tờ này.
- Mặt sau chử "Hội Chử Thập Đỏ Mỹ" và "US nước ngoài"


ImageImage

Series 651:
Quồc gia được dùng: Japan, South Korea và Libya
Tiền này bắt đầu sử dụng: Ngày 28 tháng 4 năm 1968
Huỷ bỏ: Ngày 19 tháng 11 năm 1973
Mẫu 5c, 10c, 25c, và 50c thì theo seri 641 và chỉ thêm hình bên trái.ImageImage
Image
Image

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về MPC VN thì xin viếng Sema Website.

Muốn biết Việt Nam MPC, xin viếng:

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=835.
.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest