Lộ trình tiền Giấy VNCH 50 Đồng (Pick 17x) in 1956

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Lộ trình tiền Giấy VNCH 50 Đồng (Pick 17x) in 1956

Post by 9PN » Thu 28 Nov, 2013 7:03 pm

Hiệp định Genève 1954 được ký kết để lập lại hòa bình ở Đông Dương. Vĩ tuyến 17 (tại sông Bến Hải, cầu Hiền Lương) được dùng để chia 2 miền Nam và Bắc Việt Nam. Tại miền nam thì được gọi là Quốc gia Việt Nam và miền bắc thì nước VNDCCH. Năm 1955, Việt Nam Cộng Hòa được thành lập từ Quốc gia Việt Nam.
Chính quyền Mỹ vào miền Nam thay thế Pháp vì ngại làng sóng đỏ Trung Quốc và tràn xuống các nước Đông Nam Á. Mỹ đã vào thì đương nhiên tiền viện trợ đi theo và các nhà thầu Mỹ cũng tiếp nối để được ký những hợp đồng giao thương.
Công ty Security Banknote company ký được hợp đồng in dòng tiền VNCH. Dòng tiền trước khi lưu hành thì cũng qua nhiều giai đoạn:

- Thiết kế hình ảnh và mệnh giá.
- In nhiều màu để NHQGVN chọn màu.
- Dùng giấy có dấu bảo an
- In nhiều kiểu mẫu như 1 mặt, Specimen, Giấy Mẫu
- Thêm dấu "Ngôi Sao" trên tờ tiền lưu hành để thay thế tờ tiền bị hư hỏng trong lúc in. Số series không được thay đổi để kiểm soát số lượng phát hành.

Tiền Giấy VNCH 50 Đồng in 1956, P7 (x) theo thứ tự là 1 trong số những tờ tiền lưu hành tại miền nam. Theo số thứ tự để biết thêm:

1) Tờ mẫu Uniface có chử SPECIMEN in một mặt.
2) Tờ mẫu Uniface có chử GIÂY! MẪU in một mặt.
3) Tờ Giấy Mẫu gởi đến NHQGVN tại Sài Gòn, không có dấu đỏ LOT
4) Tờ Giấy Mẫu được đóng dấu số trước khi gởi đến ngân hàng địa phương.
5) Tờ mẫu gởi về những ngân hàng tư nhân và địa phương nên có số BLOCK.
6) Một ngân hàng tư nhân đóng dấu (Viet Nam Thương Tín, Sài Gòn ???) của họ sau khi nhận được. Tờ này có số BLOCK vì đã xuất kho.
7) Tờ Ngôi Sao thay thế cho tờ bạc bị in "bị lỗi". Số sê ri thì giử lại để dể kiểm soát số lượng phát hành. Số lot thì đổi thành "Ngôi Sao" như hệ thống in tiền của Mỹ.
8) Tờ lưu hành...

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest