MPC (Military Payment Certificates) Mỹ: Series 692

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

MPC (Military Payment Certificates) Mỹ: Series 692

Post by 9PN » Tue 31 May, 2011 3:11 am

Series 692: Bộ cuối cùng tại VN.
Quồc gia được dùng: VNCH
Tiền này bắt đầu sử dụng: Ngày 7 tháng 10 năm 1970
Huỷ bỏ: Ngày 15 tháng 3 năm 1973


NGÀY ĐỔI TIỀN cuối cùng lại đến: Người ta còn gọi là C-Day, trong đó quân đội Hoa Kỳ thay đổi tiền MPC cho số sê-ri kế tiếp. Vì đổi tiền là tối mật nên trong ngày đổi tiền thì tất cả nhân viên không được ra vào trại. Làm như thế thì tiền có sê-ri cũ ở thị trường chợ đen không còn giá trị sau 1 ngày đổi.

Đến dòng tiền MPC cuối cùng thì chỉ có tờ 20$ được in 2 lần và theo số sê-ri dưới.

Theo sách của Fred Schwan thì lô 5$ có số sê-ri từ E0000001E-E04800000E mà trang mạng dưới thì có số E03200000E (có thể copy rồi paste sai) cho đợt đầu. Fred Schwan vừa mail và bảo chỉ có 1 lần in thôi.

Có lần trên Ebay, người bán bên Úc bảo là "In đợt II" nên bác nào sưu tầm thì coi chừng giá cao.


Image
Image


- 5 Cents

Image
Image

- 10 Cents

Image
Image

- 25 Cents

Image
Image

- 50 Cents

Image
Image

-1 Dollar

Image
Image

-5 Dollars

Image
Image

-10 Dollars

Image
Image

-20 Dollars, in đợt I
Image
Image

-20 Dollars, in đợt II

Image
Image

Tiền có con dấu VOID: Tiền bị tịch thu tại chợ Đen (Black Market) và dùng để làm bằng chứng tại tòa án.

Loại có chử VOID thì chỉ xuất từ tờ 1$ đến 20$ và có 2 loại.
- Loại có khung hình chử nhật và màu tím. Trong sách thì không có nhăc1 đến VOID màu đen.
- Loại có 2 hàng chử màu đen thôi.

Dòng tiển cắc 5 cents - 50 cents thì không có đóng dấu.-1 Dollar

Image
Image


-5 Dollars

Image
Image
Image
Image

-10 Dollars

Image
Image
Image
Image

-20 Dollars, in đợt I.

Image
Image
Image
Image

-20 Dollars, in đợt II.

Image
Image

Tiền MPC huấn lịnh lính Mỹ: Dòng tiền này dùng để huấn luyện lính Mỹ trước khi vào Vietnam để phân biệt chử MPC và đô-la thường dùng tại Mỹ.

Dòng tiền do F.D.S. (Finance Disbursement Section) của quân đội Mỹ và nhân viên tài chánh lo về dòng tiền MPC.

Trung tâm phát hành loại này tại trại Benjamin Harrison, Indiana.


Image
Image
Image
Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest