VNDCCH: Tín Phiếu Trung Bộ

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: Tín Phiếu Trung Bộ

Post by 9PN » Sun 14 Nov, 2010 11:57 pm

Trong thời kỳ dành lại độc lập thì có nhiều nghị định của VNDCCH cho phép in tiền giấy cho mỗi vùng trên toàn lãnh thổ Việt Nam để chống lại tiền Đông Dương và được phép tiêu xài trong vùng của chính quyền VNDCCH kiểm soát.

Miền Bắc thì xài tiền Trung Ương gọi là tiền Tài Chính. Miền Trung thì có phiếu Trung Bộ. Miền Nam thì có phiếu Nam Bộ.

Tiền thì làm theo loại giấy bổi hay những loại giấy khác được cho phép. Giấy bổi thì thường có hình chìm như là Ngôi Sao, chử VN trong ngôi sao, tên VNDCCH. Loại giấy này rất dày.

Có rất nhiều loại trong dòng tiền này nhưng dưới đây là bộ trong album của 9PN.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest