Tiền Nhật Bản xâm lược

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Nhật Bản xâm lược

Post by 9PN » Thu 13 Feb, 2014 7:33 pm

Một nước hùng mạnh về mọi lãnh vực và nhất là vũ khí chiến lược thì hay có đầu óc xâm chiếm nước khác.
1) Nước có lãnh đạo khôn thì dùng lợi thế kinh tế để xâm nhâp và đem lợi ích về nước mình.
2) Nứơc có lãnh đạo dở hơi thì dùng vũ lực và kết quả cuối cùng thì không được như họ mong muốn.

Nước Nhật trong thế chiến thứ II đã tính 1 đường sai lầm (lọt vào số #2 ở trên), Nhật đẻ ra 1 trò thôn tính những nước Đông Nam Á là "Khối Thịnh Vượng Chung Đại Đông Á" do Nhật Bản lãnh đạo và không phụ thuộc sức mạnh phương Tây. Nghe qua cũng ổn nhưng nước nào mà Nhật xâm chiếm thì lại dùng tiền in tại Nhật thay thế tiền bản địa để lưu hành nước đó. Thế thì nước bị xâm chiếm không còn độc lập và tự trị chút nào. Cuối cùng thì ai cũng biết Nhật thua trận khi khi đụng vào lợi ích của Mỹ và ký giấy đầu hàng trên tàu Mỹ. Một bài học rất hay cho thế kỷ 21 này, nếu muốn sống chung, hòa bình thì đừng kiếm chuyện chiếm lãnh thổ nước khác làm ao nhà...B|

Trở lại nhiều nước bị Nhật xâm chiếm trong thế chiến II, kéo theo đồng tiền in tại Nhật thì người sưu tầm tiền cũng nhòm ngó đến đề tài này để xem tiền xâm lược có bao nhiêu tờ. Bộ sưu tầm giới thiệu ở đây thì không đầy đủ vì chỉ sưu tầm vài tờ như là thêm mắm muối cho bộ tiền Nhật lưu hành tại Việt Nam. Bây giờ thì chia sẽ cùng ACE.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest