MPC Mỹ: Series 461, 471, 472, 481. Không dùng tại VN.

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

MPC Mỹ: Series 461, 471, 472, 481. Không dùng tại VN.

Post by 9PN » Sun 03 Sep, 2006 4:36 pm

Series 461:

Tiền này bắt đầu sử dụng:
- Ngày 16 tháng 9 năm 1946 cho Âu Châu.
- Ngày 30 tháng 9 năm 1946 cho Á Châu.
Huỷ bỏ: Ngày 10 tháng 3 năm 1947
Block A-A
Nhà in: Tudor Press, Bostton, Massachusetts
Để số và chia ra từng tờ: BEP (Burreau of Engraving and Printing)
Quồc gia được dùng: Austria, Belgium, England, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Korea, Morocco, Netherland, Philippines, Ryukyus, Scotland, Trieste, và Yugoslavia.

Image
Image
Image
Image

Series 471 (cũng như là 462): Thay thế bộ 461

Tiền này bắt đầu sử dụng: Ngày 10 tháng 3 năm 1947.
Huỷ bỏ: Ngày 22 tháng 3 năm 1948
Block B-B
Nhà in: Tudor Press, Bostton, Massachusetts
Để số và chia ra từng tờ: BEP (Burreau of Engraving and Printing)
Quồc gia được dùng: Austria, Belgium, England, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Korea, Morocco, Netherland, Philippines, Ryukyus, Scotland, Trieste, và Yugoslavia.

Tờ $5 là hiếm. Có thể đến $3000-$5000 nếu là UNC

Image
Image
Image
Image

Series 472: Thay thế bộ 471

Tiền này bắt đầu sử dụng: Ngày 22 tháng 3 năm 1948.
Huỷ bỏ: Ngày 20 tháng 6 năm 1951
Block C-C
Nhà in: Tudor Press, Bostton, Massachusetts.
Để số và chia ra từng tờ: BEP (Burreau of Engraving and Printing).
Nhà sản xuất giấy: Keith Paper Company, Massachusetts.
Quồc gia được dùng: Austria, Belgium, England, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Korea, Morocco, Netherland, Philippines, Ryukyus, Scotland, Trieste, và Yugoslavia.

Số lượng in rất ít UNC rất hiếm....

Image
Image
Image
Image

Series 481: Thay thế bộ 472

Tiền này bắt đầu sử dụng: Ngày 20 tháng 5 năm 1951.
Huỷ bỏ: Ngày 25 tháng 5 năm 1954
Block D-D
Nhà in: Tudor Press, Bostton, Massachusetts.
Quồc gia được dùng: Austria, Belgium, England, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Korea, Morocco, Netherland, Philippines, Ryukyus, Scotland, Trieste, và Yugoslavia.

Image
Image
Image
Image
.
.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest