Thế Chiến Thứ II: Nhật chiếm China năm 1938-1940

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Thế Chiến Thứ II: Nhật chiếm China năm 1938-1940

Post by 9PN » Sat 26 Aug, 2006 10:23 pm

Theo ý anh em trong tiêu đề "CHUYÊN MỤC: THẢO LUẬN của Bác Cổ Tiền Gia. Tôi để bộ này lên phòng trưng bày.

Tiền China Military này phát hành bởi người Nhật lúc họ chiếm đóng nước Trung Quốc, Thế Chiến thứ 2 và chỉ dùng trong nội địa Trung Quốc.

Một ít tư liệu trong sách "WORLD WAR II REMEMBERED của Fred Schwan và Joseph Boling (cả 2 đều là MPC guru). Xuất bản năm 1995, trang 592 - 593:


Series 4:
11 chử, tiền giấy Chim và Rồng (mẫu chiều ngang), không có sê ri và không có số "blocks"

Mệnh giá, kich thước, năm phát hành:

1 Sen : 96x46, tháng 3 năm 1939
5 Sen : 100x48, tháng 3 năm 1939
10 Sen : 107x51, tháng 12 năm 1938
50 Sen : 121x58, tháng 12 năm 1938
1 Yen : 140x67, tháng 6 năm 1939
5 Yen : 151x72, tháng 6 năm 1939
10 Yen : 161x76, tháng 8 năm 1939ImageImage
ImageImage

Series 5:
7 chử (4 chử "Tiền Giấy Quân Đội" đã lấy ra), tiền giấy Chim và Rồng (mẫu chiều ngang),
- Mệnh giá nhỏ: không có sê ri, có "Blocks #"
- Mệnh giá lớn: có sê ri, có "Blocks #"
- Tờ tiền chưa có se ri và block gọi là "Unfinished" - khó kiếm
- Tờ có se ri bắt đầu số 9 thì tờ này là "thay thế". Chưa kiểm chứng được.

Sê ri 4 và 5 xài cùng một lúc nên không có phân biệt 2 loại.
Sê ri 5 đã lấy chử "Tiền Giây Quân Đội" ra như vậy không còn là MPC nữa nhưng người ta vẫn gọi giống nhau.

Mệnh giá, kich thước, năm phát hành, blocks "số bắt đầu - số cuối cùng"

2.5 Rin: 38x78, tháng 3 năm 1940, blocks 2-12
1 Sen : 96x46, tháng 11 năm 1939, blocks 1-72
5 Sen : 100x48, tháng 3 năm 1940, blocks 1-35
10 Sen : 107x51, tháng 1 năm 1940, blocks 1-65
50 Sen : 121x58, tháng 3 năm 1940, blocks 1-23
1 Yen : 140x67, tháng 3 năm 1940, blocks 1-17
5 Yen : 151x72, tháng 1 năm 1940, blocks 1-13
10 Yen : 161x76, tháng 8 năm 1940, blocks 1-19

Không có hình cho 2.5 Rin trong bộ này.


ImageImage
ImageImage
ImageImage

Cập nhật ngày 2/9/2007:

Image
Image


.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest