Mỹ: $1 và $2 dollars trước năm 1928 và in lổi sau 1928

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Mỹ: $1 và $2 dollars trước năm 1928 và in lổi sau

Post by 9PN » Sun 20 Aug, 2006 7:41 pm

Chỉ có mấy tờ này thôi. Để dành tiền sưu tầm Indochina và VN thì sướng hơn:

Tờ 1 dollar mặt trước:

Image

Tờ 1 dollar mặt sau:

Image

Tờ 2 dollar mặt trước:

Image

Tờ 2 dollar mặt sau:

Image
Last edited by 9PN on Fri 18 Apr, 2008 1:30 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 27 Apr, 2007 1:17 am

Tờ $2 với số và dấu màu vàng và đỏ:
- Mỹ không có phát hành loại màu vàng cho những năm này. Màu đỏ là màu chính. Một số người đã dùng chất hóa học thổi lên tờ bạc thật và làm số và dấu của tờ bạc đổi màu theo ý muốn của họ và bán được giá cao cho những người sưu tầm.


Image

Tờ $2 1976 với đóng dấu bưu điện. Những tờ này cũng không ưa chuộng lắm tại vì đã làm hư tờ bạc. Chỉ có tờ ngôi sao thì....suy nghĩ lại..một tí (sao mà đem tờ ngôi sao đi đóng dấu vậy)

Image

Tờ $1 va $2 có chử ký tay của mấy Bộ Trưởng Tài Chánh. Những tờ này thì họ ký để đem đấu giá cho những hội Từ Thiện hay là ngày mới phát hành tại những show tiền (Đâu có cần quảng cáo như vậy vì ai cũng cần để xài):

Image

Tờ $ 1935F (ngôi sao) và 1935H. Măt sau tờ 1935F thì không có "In God We Trust":

Image
Image


Tiền in sai mà cũng ra khỏi nhà in của Mỹ.

Tờ $1 với số bị in không đúng chổ:


Image

Tờ $1 mà mặt sau cùa tờ trước lại in lên mặt trước của tờ thứ 2. Mực chưa khô mà làm gấp cho đủ số lượng (không thì bị khiển trách???? hay là làm biếng kiểm soát).

Image

Tờ $1 mà mặt sau in sai.

Image
Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest