Mỹ: Năm 1976 và 2003 2 dollars Ngôi Sao, chưa cắt 4 tờ....

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Mỹ: Năm 1976 và 2003 2 dollars Ngôi Sao, chưa cắt 4

Post by 9PN » Sat 19 Aug, 2006 4:37 pm

Bộ tiến 12 tờ 2 dollars Ngôi Sao của Mỹ:

Image

Image[/img]
Last edited by 9PN on Fri 27 Apr, 2007 1:13 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 27 Apr, 2007 1:11 am

Dọn nhà....qua đây

Bộ tiền 2 dollars chưa cắt cho 12 tiểu bang Mỹ - Năm 1976
Tiền tiểu bang Richmond E và Minneoapolis I thì không có ngôi sao. Không biết tại sao họ không làm.
Tờ J* là tờ hiếm nhất trong bộ này. Cũng có thể tìm ra nếu chịu chi $$$$

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 27 Apr, 2007 1:12 am

Mỹ: $2 Ngôi Sao trùng số cho 12 tiểu bang Mỹ - Năm 2003

Image

Image

Image
Last edited by 9PN on Fri 27 Apr, 2007 1:15 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 27 Apr, 2007 1:14 am

Hai tờ này rất đẹp với 7 số 0 và 1 số 6. Người Mỹ rât thích những tờ này. Họ gọi là "7 of a kind":

Image

Bộ tiền trùng số $50 cho 12 tiểu bang in tiền của Mỹ:

Image

Image

Image

Mỹ: Phát hành tại TEXAS - $1, $2, $5, $10 trùng số sê ri năm 2003

Nhà in tiền Mỹ tung ra thị trường với số lượng ít và trùng số sê ri nhỏ cho 4 tờ bạc phát hành năm 2003. Bộ tiền $1-$10 tại nhà in của bang TEXAS. Tờ $2 là tờ có ngôi sao (tiền thay thế cho tờ bị hư trong lúc in):


Image
Image

Tiền xu 25C đại diện cho bang TEXAS:

Image

Mặt sau:

Image
Image


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest