VNCH 500 đồng 1955-1964: Sự liên hệ 3 tờ P10, P6A, và P22a

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNCH 500 đồng 1955-1964: Sự liên hệ 3 tờ P10, P6A,

Post by 9PN » Thu 01 Nov, 2007 5:19 am

Trong khoảng thời gian 1955 đến 1962 có 2 loại 500 đồng tiêu xài tại miền nam dưới nền Đệ Nhất Cộng Hòa - TT Ngô Đình Diệm.
Một số tiền xu và tiền giấy có hình ông NĐD.


Pick 10: 1955

Image
Image

Pick 6A: 1962

Image
Image
Image

Ngày 1 tháng 11, 1963, một số tướng lãnh miền nam được sự giúp đở của CIA và đã lật đổ chính quyền NĐD vì nhiều lý do. Thay vì đẩy ông ta đi nước ngoài như kế hoạch thì họ lại hành quyết luôn 2 anh em gia đình họ Ngô.

Vì tờ 500 đồng có hình chìm ông NĐD nên đến năm 1964 thì chính quyền miền nam thu hồi lại và thay đổi loại 500 đồng (Pick 22A) với lý do là 2 tờ trên vì dể làm giả.... :cry: :cry: :cry: :cry:

Sự thật có thể khác hơn (vì hình chìm ông Diệm????) và muốn dọn sạch những gì của nền Đệ Nhất Cộng Hòa.... :roll: :twisted: :roll: :twisted: và tờ 500 đồng có hình Thảo Cầm Viên được thay thế.


Pick 22A: 1964

Image
Image
Image

.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest