Huế xưa có dấu Bưu Điện: Cung điện, Lăng mộ Nhà Nguyễn...

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Huế xưa có dấu Bưu Điện: Cung điện, Lăng mộ

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 10:20 pm

Sưu tầm Card Postage Việt Nam thì đủ thứ và đủ loại.
Có người sưu tầm theo đề tài như người xưa, phong cảnh và không cần gì thêm ngoại trừ hình ảnh.

Dạo này 9PN sưu tầm được 1 số hình ảnh Huế thêm dấu của Bưu Điện Huế nên hôm nay trình làng.

Trên con dấu của bưu điện có thêm năm thì mình cũng có thể biết được Cung điện, Lăng mộ Nhà Nguyễn được xây cất sớm hơn...Image

Image

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 10:23 pm

Image

Image

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 10:27 pm

Image

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 11:32 pm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest