UNICEF 1980/1981 FDC Tem & Cờ của mỗi nước.

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

UNICEF 1980/1981 FDC Tem & Cờ của mỗi nước.

Post by 9PN » Sat 08 May, 2010 5:22 am

Ngày Chủ Nhật, tuần thứ 2 của tháng 5 là Mother's Day.
Bộ FDC có hình này cũng thể hiện "Mẹ và Con"


Xin Chúc mừng và chia vui những ai còn mẹ. Nếu hỏng còn thì cũng nên nhớ đến...ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests