Huế xưa có dấu Bưu Điện: Thắng Cảnh...

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Huế xưa có dấu Bưu Điện: Thắng Cảnh...

Post by 9PN » Sun 25 Apr, 2010 3:02 am

Sưu tầm Card Postage Việt Nam thì đủ thứ và đủ loại.
Có người sưu tầm theo đề tài như người xưa, phong cảnh và không cần gì thêm ngoại trừ hình ảnh.

Dạo này 9PN sưu tầm được 1 số hình ảnh Huế thêm dấu của Bưu Điện Huế nên hôm nay trình làng.

Trên con dấu của bưu điện có thêm năm thì mình cũng có thể biết được thắng cảnh ấy được xây cất sớm hơn...


Image

Image

Image

Image


.
Last edited by 9PN on Sun 16 May, 2010 10:28 pm, edited 4 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 25 Apr, 2010 3:06 am

Tiếp tục hành trình....

Image

Image

Image

Image

Image

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 08 May, 2010 5:37 am

Image

2 hình dưới có Tem và con dấu ở mặt sau.

Image

ImageUser avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 11:18 pm

Hồ Tịnh Tâm:

Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest