Polymers - Dành cho người sưu tầm......

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Polymers - Dành cho người sưu tầm......

Post by 9PN » Sat 01 Sep, 2007 6:54 pm

Những số sê ri đẹp cho 10000 đồng Polymers:

Image

.
Last edited by 9PN on Sat 01 Sep, 2007 7:03 pm, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 01 Sep, 2007 6:57 pm

Những số sê ri đẹp cho 20000 đồng Polymers:

Image


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 01 Sep, 2007 6:59 pm

Những số sê ri đẹp cho 50000 đồng Polymers:

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 01 Sep, 2007 7:01 pm

Những số sê ri đẹp cho 100000 đồng Polymers:

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 01 Sep, 2007 7:07 pm

Những số sê ri đẹp cho 200000 đồng Polymers:

Image


.
Last edited by 9PN on Sat 01 Sep, 2007 7:13 pm, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 01 Sep, 2007 7:11 pm

Một số sê ri đẹp cho 500000 đồng Polymer:
(Dọn nhà từ mục khác về đây..)

Image

Image

Image

Image

Image


Mê nhất là cũng vẫn những con số 8..

Image

Image

.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests