VNCH: Không lưu hành - Ông Bà Già, TCĐ, Beo, Trâu,....

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNCH: Không lưu hành - Ông Bà Già, TCĐ, Beo, Trâu,..

Post by 9PN » Thu 29 Mar, 2007 5:19 am

Pick #14s2, 200 đồng, năm 1955:
Tờ này ấn loát theo dạng khuôn đúc nên rất mắc trong khâu phát hành.
Chỉ có "Giấy Mẫu" thôi:


Image
Image


.
Last edited by 9PN on Mon 10 Nov, 2008 6:22 am, edited 7 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 14 Apr, 2007 6:36 am

1000 Đồng, P4A, 1955 - Không có lưu hành....

Hình Ông mặt trước....


Image

Hình Bà mặt sau....

Image

Hình như Bà trẻ hơn Ông nhưng Hai Ông Bà thì cũng như hình với bóng..... :lol: :lol: :lol: Hình chìm.
Không tính bà thứ hai ở giửa đang nhìn... :roll: :roll: :roll:


Image

.
Last edited by 9PN on Sun 08 Aug, 2010 5:52 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 15 Apr, 2007 1:14 am

1000 Đồng, TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

Image
Image

Hình Chìm (Watermark):

Image

Hình Chìm (Watermark) nhưng đổi màu:

Image

Tiền Mẫu
P35: VNCH 5000 Dong 1975
P36: VNCH 10000 Dong 1975


Các bác muốn xem tờ Thomas De La Rue xin xem PTB của bác Hồ Hải:
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=653

Image
Image

Thêm vào 22/3/2008

Tờ 5000 đồng mẫu cũng có 2 loại - GIẤY MẪU và SPECIMEN:

Image

Tiền Phát Hành
P35: VNCH 5000 Dong 1975
P36: VNCH 10000 Dong 1975


Image
Image

Trong dòng tiền VNCH thì tờ 5000 đồng có 2 màu khác nhau trong lúc in ấn.
Có lẽ có nhiều vì trong 1 brick (1000 tờ theo số sê ri) thì có xuất hiện rồi.
Người ta hay gọi là
con BEO mồm ĐEN (tờ số 2) thay vì thường thấy con BEO mồm ĐỎ (tờ số 1)


Mặt trước tờ số 2 khác màu:

Image

Mặt sau tờ số 2 thì người ta gọi là BEO mồm ĐEN:

Image
.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest