VNCH: Tiền Giấy 1955, Giấy Mẫu, Ngôi Sao,..

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNCH: Tiền Giấy 1955, Giấy Mẫu, Ngôi Sao,..

Post by 9PN » Mon 26 Mar, 2007 2:37 am

Pick 11s, tiền giấy MẪU: Năm 1955

Image
Image

Pick 11, tiền giấy lưu hành: Năm 1955

Image
Image

Pick 11, tiền giấy lưu hành, thay thế số LOT với Ngôi Sao: Tiền có Ngôi Sao là tiền Lưu Hành và được thay thế NGÔI SAO khi tờ có số LOT bị hư trong lúc ấn loát.

Image
Image


.
Last edited by 9PN on Sun 22 Apr, 2007 4:43 am, edited 3 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 26 Mar, 2007 2:50 am

Pick 12s2, tiền giấy MẪU, một mặt (Uniface): Năm 1955

Mặt trước:

Image
Image

Mặt Sau:

Image
Image

Pick 12s, tiền giấy MẪU: Năm 1955

Image
Image

Pick 12, tiền giấy Lưu Hành: Năm 1955

Image
Image

Pick 12, tiền giấy Lưu Hành có Ngôi Sao: Năm 1955

Image
Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 22 Apr, 2007 4:52 am

Pick 13s, tiền giấy MẪU: Năm 1955

Image
Image

Pick 13r, tiền giấy có "Block" Ngôi Sao (Thay Thế): Năm 1955

Image

Pick 13, tiền giấy lưu hành thường: Năm 1955

Image

Pick 13x:
Tiền Truyền Đơn làm theo tờ 5 đồng.
Tin đồn là loại loại này sau khi rải thì dân chúng miền nam (những làng xã nhỏ) lại đem ra dùng như tiền thật và các hiệu buôn bán cũng thâu luôn... :lol: :lol: :lol:


Image
Image

.
Last edited by 9PN on Sun 22 Apr, 2007 5:23 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 22 Apr, 2007 5:00 am

Pick 5s, 1955: Tiền giấy mẫu 10 đồng:

Image
Image

Pick 5r, 1955: Tiền lưu hành có "Block" Ngôi Sao (Thay thế):

Image

Pick 5, 1955: Tiền lưu hành loại thường:

Image

Pick 5, 1955: Tiền lưu hành loại thường, khác màu:

Image
Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 22 Apr, 2007 5:10 am

Pick 6s, 1955: Tiền giấy mẫu 20 đồng:

Image
Image

Pick 6r, 1955: Tiền lưu hành có "Block" Ngôi Sao (Thay thế):

Image

Pick 6r, 1955: Tiền lưu hành thường:

Image

Pick 6(?), 1955: Tiền giả:

Image
Image


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 26 Apr, 2007 12:21 am

Dọn nhà và xóa mục trùng nhau..

Tiền Giấy VNCH 50 Đồng in 1956, P7 (x) theo thứ tự:

1) Tờ mẫu Uniface một mặt.
2) Tờ mẫu gởi về ngân hàng Sài Gòn. Chưa xuất kho cho những ngân hàng khác (tư nhân và địa phương) nên không có số BLOCK.
3) Tờ mẫu gởi về những ngân hàng tư nhân và địa phương nên có số BLOCK.
4) Một ngân hàng tư nhân đóng dấu (Viet Nam Thương Tín, Sài Gòn ???) của họ sau khi nhận được. Tờ này có số BLOCK vì đã xuất kho.
5) Tờ Ngôi Sao thay thế cho tờ bạc bị in "CÓ LỔI". Số sê ri thì giử lại để dể kiểm soát số lượng phát hành.
6) Tờ lưu hành...


ImageImage

ImageImage.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest