VNCH 100 đồng Pick #8 năm 1955 - Giấy Mẫu, Loại I, II, và từ A =>Z

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNCH 100 đồng Pick #8 năm 1955 - Giấy Mẫu, Loại I,

Post by 9PN » Wed 07 Mar, 2007 6:11 am

VNCH, 100 đồng Pick #8 năm 1955

GIẤY MẪUImage
Image

Loại I: Một mẫu tự trước số sê ri:

Image

Loại II: Hai mẫu tự trước số sê ri:

Image

Loại I: Một mẫu tự trước số sê ri từ A đến Z

Image
Image
Image
Image
Image

Ah....ah... Còn thiếu 1 tờ chử "R". Nếu O/bác/bạn nào có chử R và muốn trao đổi/nhượng lại thì PM Chín. Cám ơn trước... :lol: :lol: :lol:
.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 11 Apr, 2007 5:32 am

Từ phương trời Singapore, cuối cùng chử "R" cũng tìm ra... :lol: :lol:

Image


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest