1 Đồng 1955 VNCH, in đợt I.

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

1 Đồng 1955 VNCH, in đợt I.

Post by 9PN » Sat 16 Jan, 2016 2:35 pm

Bước vào tháng 12 âm lịch (còn gọi tháng chạp) rồi đến Tết. Mọi mưu toan cuối năm thì cũng không quên mua gạo và muối. Tiện đây thì giới thiệu tờ 1 đồng tiền giấy VNCH phát hành đợt I, 1955. Mặt trước in Đập Lúa và mặt sau thì Cào Muối.
Cũng như những tờ tiền giấy khác qua nhiều giai đoạn. Tờ tiền 1 đồng thì in ở Mỹ nên cũng theo công thức của Mỹ luôn. Catalog World Paper Money đánh số pick P-11 cho 1 Đồng 1955.

Giới thiệu anh chị em xem hành trình của tờ bạc trước khi phát hành.

1) Tờ bản thảo in lớp đầu tiên
007.jpg
2) Tờ chưa cắt in 1 mặt
004.jpg
3) Tờ proof in 1 mặt
003.jpg
4) Tờ Giấy mẫu in 1 mặt
002.jpg
5) Tờ Giấy Mẫu: chưa có số lot và có số lot trước khi gởi qua những ngân hàng khác.
006.jpg
6) Tờ lưu hành có số lot "1-A" phát hành đầu tiên
005.jpg
7) Tờ lưu hành có lot "Ngôi Sao" dùng để thay thế tờ bị hư trong lúc in ấn. Số serial vẫn như cũ để dể bề kiễm soát số lượng lưu hành. Đến hôm nay, những tờ dollars Mỹ cũng theo luật này thay vì in thêm.
001.jpg

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest