Page 1 of 1

vài đồng xu bạc, mưốn trao đổi với anh em

Posted: Sat 20 Oct, 2012 10:51 am
by nam.quoc
Đồng này ĐƯỢC TÌM THẤY DƯỚI ĐẤT , ĐEM VỀ TỚI NHÀ KHÔNG NHÌN THẤY GÌ NÊN đã bị đánh bóng bằng máy đánh cước, nên có vẽ như không sắc sảo bàng những đồng được bảo quẢN KỈ
http://s1256.photobucket.com/albums/ii4 ... t=cats.jpg

Posted: Tue 23 Oct, 2012 1:20 pm
by duongdoh
Đồ giả hoàn toàn