Page 1 of 1

Cửa hàng của cá : Xin giới thiệu Silver Coins

Posted: Wed 26 Dec, 2007 11:40 am
by concanoc
Xin mời các bác thành viên ghé thăm , cửa hàng của cá chuyên về các loại tiền bằng bạc , các coins , thanh và thỏi các loại . Các bác có thể tham quan và đánh giá . Mọi chi tiết giao dịch và giá cả xin vui lòng P/m hoặc email cho nóc , địa chỉ email là : concanoc@gmail.com .

Posted: Wed 26 Dec, 2007 11:46 am
by concanoc
Image
Image

Posted: Wed 26 Dec, 2007 11:49 am
by concanoc
Image
Image

Posted: Wed 26 Dec, 2007 11:50 am
by concanoc
Image
Image

Posted: Wed 26 Dec, 2007 11:52 am
by concanoc
Image
Image

Posted: Wed 26 Dec, 2007 11:55 am
by concanoc
Image
Image .

Hôm nay , đợt đầu tiên xin giới thiệu một vài coins của Mỹ , với các dạng đại bàng khác nhau . Lần sau , xin giới thiệu các coins của Canada với hình nữ hoàng Elizabeth khác nhau .

Posted: Sun 06 Jan, 2008 12:13 pm
by concanoc
Image

Image

Posted: Tue 08 Jan, 2008 7:05 am
by concanoc
BẢO ĐẠI BỬU GIÁM . Đây là đồng tương đối khó tìm hiện giờ .

Image

Image

Posted: Tue 08 Jan, 2008 7:07 am
by concanoc
Bạc Mễ Tây Cơ , hay bạc Điểu Ngân .


Image

Image

Posted: Tue 20 May, 2008 4:27 pm
by nnnghia
đồng bạc Mexicana giá nhiêu vậy bạn

Posted: Mon 07 Jul, 2008 1:51 pm
by ngocquang
đồng bửu giám thông bảo bạn bán bao nhiêu vẩy thân

Posted: Sun 29 Mar, 2009 9:21 am
by nguyen_thong
bạn ơi! cho giá và kích thước, trọng lượng tất cã đi bạn! như vậy thuận tiện hơn! kiểu như đi siêu thị vậy! giá niêm yết