Page 1 of 1

Bán tờ 100.000 specimen

Posted: Tue 06 Feb, 2007 12:50 pm
by concanoc
Mình muốn bán tờ 100.000 specimen tiền colton , xin liên lạc : concanoc@gmail.com

Posted: Wed 07 Feb, 2007 1:45 pm
by concanoc
đây là hình chụp của tờ tiền , tiền mới 100% .
Ngoài ra mình cũng muốn mua thêm cái loại tiền specimen khác , 50.000 , 20.000 , 10.000 .v.. colton or polymer đều được . Bạn nào có nhu cầu nhượng lại xin liên hệ concanoc@gmail.com