Bán tờ 100.000 specimen

Post Reply
concanoc
Posts: 72
Joined: Tue 06 Feb, 2007 11:32 am

Bán tờ 100.000 specimen

Post by concanoc » Tue 06 Feb, 2007 12:50 pm

Mình muốn bán tờ 100.000 specimen tiền colton , xin liên lạc : concanoc@gmail.com

concanoc
Posts: 72
Joined: Tue 06 Feb, 2007 11:32 am

Post by concanoc » Wed 07 Feb, 2007 1:45 pm

đây là hình chụp của tờ tiền , tiền mới 100% .
Ngoài ra mình cũng muốn mua thêm cái loại tiền specimen khác , 50.000 , 20.000 , 10.000 .v.. colton or polymer đều được . Bạn nào có nhu cầu nhượng lại xin liên hệ concanoc@gmail.com

Post Reply

Return to “Concanoc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest