Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 6:18 am

Vnc_2. bán 20 xu mệnh giá 1 đồng VN, phát hanh năm 1976, chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 6:30 am

TQ_1. bán 13 xu tiền Trung Quốc, gồm nhiều năm phát hành, chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 6:39 am

bán 10 xu lổ vuông thời phong kiến, chất lượng như hình chụp, giá bán : thoả thuận
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 6:52 am

vnc_3. bán 8 xu,
3 xu 1 đ phát hành năm 1960,64,71
2 xu 5 đ ......... 1966,71
2 xu 10đ..................... 1970,74
1xu 20đ...................... 1968
chất lượng như hình chụp, giá bán : thoả thuận
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 7:08 am

Vnc_7. bán 1 bộ tiền xu VN, phát hành năm 1976, bao gồm 1 xu 1 hào, 1 xu 2 hào, 1 xu 5 hào, và 4 xu 1 đ. chất lượng như hình chup, giá bán: thoả thuận
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 1:51 pm

dime_12. bán 12 xu mệnh giá 1 Dime, đươc phát hành những năm 1967,1980,1981,2 xu 1983,1988,1990,1997,1998,2000,2001,2005. chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 1:58 pm

5cent_1. bán 11 xu mệnh giá 5 Cent , đươc phát hành những năm,1963,1964,1967,1970,1983,1984,2 xu 1986,1991,1992,2000 . chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Tue 25 Dec, 2007 2:05 pm

25cent_1. bán 15 xu mệnh giá 25 Cent , đươc phát hành những năm 1967,1969,1970,1972,1973,1974,1984,1986,1987,1990,1991,1994,1995,1996,1997. chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 5:21 am

vnch_92. bán 1 tờ tiền mệnh giá 2 đồng VNCH, phát hành năm 1955, chất lượng như hình scan, giá bán 20 k
Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 5:26 am

vnch_93. bán 1 tờ tiền mệnh giá 1 đồng VNCH, phát hành năm 1955, chất lượng như hình scan, giá bán 15 k

Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 5:32 am

vnch_96. bán 1 tờ tiền mệnh giá 10 đồng VNCH, phát hành năm 1962, chất lượng như hình scan, giá bán : 30k
Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 5:47 am

vnch_99. bán 1 tờ tiền mệnh giá 100 đồng VNCH, phát hành năm 1955, chất lượng như hình scan, giá bán : thoả thuận.
Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 5:51 am

vnch_94. bán 1 tờ tiền mệnh giá 1 đồng VNCH, phát hành năm 1964, chất lượng như hình scan, giá bán : 10 k
Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 6:04 am

ind_12. bán 1 tờ tiền mệnh giá 100 đồng INDOCHINE, phát hành năm không rõ, chất lượng như hình scan, giá bán : 30k
Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Mon 14 Jan, 2008 6:10 am

ind_14. bán 1 tờ tiền mệnh giá 100 đồng INDOCHINE, phát hành năm, 1945, chất lượng như hình scan, giá bán : 30k
Image
Image
...L C T....

Post Reply

Return to “Tai Lam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests