Page 5 of 7

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:15 am
by tailam
VN1-1, bán tờ 50 đồng thác nước, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán : 20 k ( cước EMS nội địa 15k)


Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:20 am
by tailam
VN1-5, bán 2 tờ tiền mênh giá 100 đồng và 2 đồng,phát hành năm 1985, không rỏ, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán : 10 k ( cước EMS nội địa 15k)


Image
Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:26 am
by tailam
VN1-12, bán tờ 10 đồng,phát hành năm 1985, chất lương và số se- ri đẹp 582-284 như hinh scan, giá bán : 30k ( cước EMS nội địa 15k)

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:29 am
by tailam
VN1-8, bán tờ 50 đồng,phát hành năm 1985, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán : 10 k ( cước EMS nội địa 15k)

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 6:37 am
by tailam
VN1-3, bán 2 tờ mệnh giá 10 đ và 2 đ,phát hành năm không rỏ, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán : 10 k ( cước EMS nội địa 15k)

Image
Image

Posted: Tue 04 Dec, 2007 6:16 am
by tailam
NN1-41. bán 2 tờ tiền TRUNG QUỐC, chất lượng và số sơ- ri như hình scan, giá bán :10k

Image

Posted: Tue 04 Dec, 2007 6:20 am
by tailam
NN1-42. bán 2 tờ tiền TRUNG QUỐC và CAMPUCHIA, chất lượng và số sơ- ri như hình scan, giá bán :10k đã bán
Image

Posted: Tue 04 Dec, 2007 6:22 am
by tailam
NN1-43. bán 2 tờ tiền TRUNG QUỐC, chất lượng và số sơ- ri như hình scan, giá bán :10k

Image

Posted: Tue 04 Dec, 2007 6:28 am
by tailam
VN1-14, bán tờ 2000 đồng,phát hành năm 1987, chất lương và số se- ri như hinh scan, giá bán :20 k ( cước EMS nội địa 15k) đã đặt hàngImage

Posted: Wed 12 Dec, 2007 5:47 am
by tailam
vnb-1, bán 3 tờ tiền liền số, mênh giá 1 đ,chất lượng UNc, do lổi bảo quản
giá bán: 20k

Image

Posted: Wed 12 Dec, 2007 5:53 am
by tailam
vnb-3, bán 3 tờ tiền liền số, mênh giá 5 đ,chất lượng UNc, số lot và sơ-ri như hình scan,giá bán: 40k

Image

Posted: Wed 12 Dec, 2007 6:07 am
by tailam
Ind1-7, bán 1 tờ tiền INDOCHINE, mệnh giá 1 đ, hình mái chùa, chất lượng và số se-ri như hình scan, giá bán : thoả thuận đã bán
Image
Image

Posted: Tue 25 Dec, 2007 6:05 am
by tailam
Ind_47. bán 10 xu 1 piastre Indochine, phat hành năm 1947, chất lượng như hình chụp, giá bán: thoả thuận

Image

Posted: Tue 25 Dec, 2007 6:08 am
by tailam
Ind_46, bán 1 đồng 50 cent Indochine, phát hành năm 1946, chất lượng như hình chup, giá bán : thoả thuận
Image
Image

Posted: Tue 25 Dec, 2007 6:14 am
by tailam
Vnc_1. bán 10 xu 20 đồng VNCH, phát hanh năm 1968, chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận
Image