Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:32 am

NN1_39. bán 1 tờ tiến MALAYSIA, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 15k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 7:14 am, edited 3 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:36 am

NN1_16b. bán 1 tờ tiến CAMPUCHIA, và tờ 5 đồng VN,phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:35 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:38 am

NN1_17. bán 1 tờ tiến Hàn Quốc, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:42 am

NN1_18. bán 1 tờ tiến Trung Quốc, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 30k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:45 am

Vnch_69. bán 1 tờ mệnh giá 50 đ, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10k ( phí Ems nội địa 15k)
Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 2:13 pm, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:49 am

VN_a. bán 1 tờ tiến mệnh giá 1000 đ, phát hành năm 1987, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)
Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 2:21 pm, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:52 am

NN1_22. bán 1 tờ tiến Hàn Quốc, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:55 am

NN1_40. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA, chử kí khác nhau, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)
Image
Last edited by tailam on Tue 04 Dec, 2007 6:11 am, edited 3 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:59 am

NN1_24. bán 1 tờ tiến Đài Loan, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 30k ( phí Ems nội địa 15k) Đã bán

Image
Last edited by tailam on Mon 17 Dec, 2007 5:54 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:00 am

NN1_25. bán 1 tờ tiến Đài Loan, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
Last edited by tailam on Thu 29 Nov, 2007 4:04 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:04 am

NN1_26. bán 1 tờ tiến Đài Loan, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:08 am

NN1_27. bán 1 tờ tiến Thai Lan, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:10 am

NN1_28. bán 1 tờ tiến Thai Lan, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k) Đã bán

Image
Last edited by tailam on Mon 17 Dec, 2007 5:54 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:13 am

NN1_30. bán 1 tờ tiến CAMPUCHIA, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:15 am

Ind1-8. bán tờ tiến INDOCHINE 50 XU, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 50k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:49 am, edited 1 time in total.
...L C T....

Post Reply

Return to “Tai Lam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest