Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài

Post Reply
tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:22 am

Tài có dư vài tờ tiền VNCH và tiền nước ngoài bán, bạn nào có nhu cầu xin vui lòng P/m.
mọi chi tiết xin liên hệ với : LÂM CÔNG TÀI
địa chỉ : 105/9, Phong Phú, F :11 , Q:8. Tp HCM
Điện Thoại :095 7130069
Email : tailam105@yahoo.com

Tất cả tiền được đăng bán và giao dịch, chất lượng, số xơ ri, Đúng với hình Scan

Phương thức Thanh toán :
Thanh toán qua Điện chuyển tiền " Thư chuyển tiền"
qua TK Techcombank số : 14020637272016
đến người nhận,Đ/c như trên.
Lưu Ý:các bạn mua 1, 2...hay nhiều, cước gởi nhanh EMS trong nước vẩn là 15.000 VND, không bao gởi Quôc tế " nhớ cộng thêm cho mình nhé"
Last edited by tailam on Mon 14 Jan, 2008 4:45 am, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:29 am

NN1_1. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA, tờ VN chất lượng và số xơ_ri như hinh scan, giá bán :10 k ( chưa tính phí Ems)

Image
Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:02 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:42 am

NN1_2. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA, và tờ 1 đồng vn,phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:13 am, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:45 am

NN1_3. bán tờ tiến CAMPUCHIA, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10 k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
Last edited by tailam on Thu 29 Nov, 2007 2:54 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:49 am

NN1_4. bán tờ tiến CAMPUCHIA, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10 k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
Last edited by tailam on Thu 29 Nov, 2007 2:55 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:52 am

NN1_5. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA, và tờ tiền 5 HÀO VN, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:08 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 2:58 am

VN_b. bán 1 tờ tiến VN mệnh giá 1000 đ, phát hành năm 1987, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 15 k ( phí Ems nội địa 15k)
Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 2:27 pm, edited 4 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:01 am

NN1_37. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA, có chử kí khác nhau, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20 k ( phí Ems nội địa 15k) Đã Bán

Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 7:49 am, edited 3 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:04 am

NN1_35. bán tờ tiến CAMPUCHIA, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 20 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 1:27 pm, edited 3 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:07 am

NN1_9. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA, và tờ 20 xu VN, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 10 k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:27 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:12 am

NN1_11. bán 3 tờ tiến CAMPUCHIA chử kí khác nhau, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 30 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:16 am

NN1_12. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA chử kí khác nhau, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán :10 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Wed 12 Dec, 2007 5:33 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:20 am

NN1_13. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA chử kí khác nhau, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán :10 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=502&i=013lk5.jpg][IMG]
Last edited by tailam on Wed 12 Dec, 2007 5:33 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:23 am

NN1_14. bán 2 tờ tiến CAMPUCHIA , phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán :10 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Tue 04 Dec, 2007 5:54 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 3:26 am

Ind1-9. bán 2 tờ tiến Indochine 10 cent, màu đậm và lợt, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán : 50 k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:19 am, edited 1 time in total.
...L C T....

Post Reply

Return to “Tai Lam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest