Page 1 of 1

Shop tiền kẽm

Posted: Sat 14 Apr, 2012 8:02 am
by songhong
Image


1, Cảnh Hưng ( chữ to , hiếm ) : 200k
2, Cảnh Hưng ( Cảnh Hưng , chữ nhỏ ) : 230k
3, Cảnh Hưng ( chữ thường ) : 120k

Posted: Sat 14 Apr, 2012 8:05 am
by songhong
Image


4, Gia Hưng Thông bảo : 120k
5, Thái Đức Thông Bảo ( chữ to )
6, Thái Đức Thông Bảo ( chữ nhỏ )
5+6 : 250k/ 2 viên

Posted: Sat 14 Apr, 2012 8:08 am
by songhong
Image


7, Vĩnh trị Chi bảo : đã bán
8, Minh Đức Thông bảo ( chữ to )
9, Minh Đức Thông bảo ( chữ nhỏ )
8+9 : 150k/ 2 viên

Cảnh Hưng kẽm

Posted: Tue 25 Jun, 2013 3:52 am
by duyluan
Bác còn Cảnh Hưng kẽm không a?

Re: Cảnh Hưng kẽm

Posted: Tue 25 Jun, 2013 7:48 am
by songhong
duyluan wrote:Bác còn Cảnh Hưng kẽm không a?

Bác kiểm tra hòm thư

tks

Posted: Thu 27 Jun, 2013 1:30 pm
by Ngọc Hải
Chú lấy viên Cảnh Hưng số 1 ( Lưỡng nhĩ hưng ) Có viên nào đẹp hơn thì chọn cho chú
Phát