Bán ít tiền Lê Sơ ten silicat ( óng ánh đỏ )

Post Reply
User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Bán ít tiền Lê Sơ ten silicat ( óng ánh đỏ )

Post by songhong » Thu 12 Apr, 2012 9:02 am

Image

Image30k / 1 viên . Tùy chọn

Mua từ 5 viên trở lên tính 25k / 1viên, từ 10 viên trở viên tính 20k / 1 viên

Cả lô 350k / 21 viên ( nếu ai mua hết ) . Bán thế cho nhanh :D

( dĩ nhiên vẫn có 1 số tự dạng ít gặp hơn dạng bình thường )

Đã bán cả lô
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 13 Apr, 2012 11:42 am

Image


1, 45k
2,45k
3, 40k ( mặt sau ngay ngắn )
4,45k
5, 55k

6,55k
Last edited by songhong on Fri 13 Apr, 2012 12:07 pm, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 13 Apr, 2012 11:44 am

Image


7, 45k
8,55k
9,45k
10,45k
11,45k
12,30k
Last edited by songhong on Fri 13 Apr, 2012 12:08 pm, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 13 Apr, 2012 11:48 am

Image


13, 45k
14,45k
15, 150k ( chữ to , nét sâu , tiền dày hơn bình thường . Hiếm )

16, Loại nét sâu chữ to , tiền dày hơn bt ( hiếm )
17, loại nét sâu chữ to , ( khác viên 12 ,vì chữ nhỏ hơn 12 1 chút )
12+13 : 170k/ 2 viên
18, 200k ( bảo 3 chân thông 1 chấm )
Last edited by songhong on Fri 13 Apr, 2012 12:08 pm, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 13 Apr, 2012 11:49 am

Image


19, 45k
Last edited by songhong on Fri 13 Apr, 2012 12:09 pm, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 13 Apr, 2012 12:02 pm

3: 40
4: 45
5: 55
7: 45
10: 45
14: 45
15: 150
19: 45
Đã bán !!
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest