shop cổ tiền linh tinh ( thỉnh thoảng up ) !!!

Post Reply
User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 02 Aug, 2012 10:22 am

Image

1, cảnh thịnh : 200k ( dày gấp 2 lần bt , lỗi 2 viên chồng khuôn )
2, cảnh thịnh : 200k ( dày gấp 2 lần bt , lỗi 2 viên chồng khuôn )
3, Cảnh thịnh lỗi : 100k
4, Hồng Thuận Xa công bối : 600k
5, Hồng Thuận ( xa công bối ) : 400k
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 05 Aug, 2012 5:50 am

Image

Image


1, VĨnh Thọ THông Bảo ( thông quả trám , dạng rất hiếm ) : 250k
2, Cảnh Hưng TB ( dk to , biên to , chữ nhỏ . mặt sau biên gờ lỗ vuông vắn đẹp ) : 200k
3, Hải Đông thông Bảo ( bảo tay ngắn )
4, Hải Đông TB ( bảo tay dài )
3+ 4 : 1200k / 2 viên
5, Khánh Lịch TRọng Bảo : 250k
6, Diên Ninh TB ( nhay khuôn , chữ nhỏ )
7, Diên ninh TB ( nhay khuôn chữ to )
6+ 7 : 2 viên

8, Minh Mang thông Bảo ( lỗi ) : 350k ( hiếm . tiền nhà nguyễn ít lỗi dạng này )
9, Cảnh thống TB so sánh 10
10, Cảnh thống TB ( biên to , dk to 25,5mm , tiền mỏng 1,3mm tầm 0,6 đến 0,7 viên bt dày tầm quang thuận , chữ nhỏ , nét mảnh . Tiền phỏng đúc về sau lê mạc , rất hiếm ) : 350k
Last edited by songhong on Thu 09 Aug, 2012 7:58 am, edited 2 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 08 Aug, 2012 1:18 pm

Image

1, Quang Thuận TB ( nhay khuôn ) : 250k

2, TƯờng Phù NGuyên Bảo ( nguyên triện ) : giá ... ( hiếm ) ( tường nguyên thủ )

3--> 6 . BỘ Tường Thánh thủ chúa nguyễn Đàng trong ( hiếm ) , bảo 3 chân bao gồm : Thái Bình , Tường Thánh , trị bình , và thiệu Bình

giá ... / 4 viên
Last edited by songhong on Thu 09 Aug, 2012 7:59 am, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 08 Aug, 2012 1:23 pm

Image

1, Cảnh Hưng THông Bảo ( trùng luân lỗ tròn sau ) : 150k
2, ...................... đã bán
3, Thiệu bình phong Bảo ( chữ to )
4, Thiệu Bình Phong Bảo ( chữ nhỏ , hiếm )
250k / 2 viên ( tường nguyên thủ không phải an pháp thủ ) . tạm đặt M

5,.........................đã bán
6, Lợi Dụng TB ( đồng đỏ dk ~ 22,4mm so sánh viên bên cạnh , đàng trong . ) : 300k
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 20 Nov, 2012 8:36 am

Image


1, Đại Định Thông Bảo ( lý ) : 800k
2, Đại Hòa TB ( Xa công bối mẫu tiền ) :
3, Hồng Thuận THông Bảo ( xa công bối mẫu tiền ) :
4, Diên Ninh THông Bảo ( nhay khuôn , loại thông 1 chấm bảo 3 chân . hiếm ) :

5, Cảnh Thống TB ( xa công bối loại 2 ) : 100k
Liên hệ 0923000333

kevinfun
Posts: 3
Joined: Tue 29 Jan, 2013 2:09 am
Location: China

Post by kevinfun » Tue 29 Jan, 2013 2:51 am

some pictures cannot show, songhong, do you have on-line talk, like MSN,QQ,yahoo?

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest