shop 84 ( update 23/05/2012)

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 03 Jun, 2011 2:47 pm

Image

91, Cảnh Hưng thông bảo ( chân bảo quặp loại chữ nhỏ , dk to , biên to ) : 30k
92, Cảnh Hưng Thông bảo ( chân quặp ): 30k
93, Cảnh Hưng Thông bảo ( chân quặp chữ to ) : 80k ( hiếm )
94, Cảnh Hưng thông Bảo ( trân bảo ) : 20k
95, Cảnh Hưng thông bảo ( chữ bám lỗ , tiếp quách ) : 20k
96, Cảnh hưng thông bảo ( chữ nhỏ , biên to ) :20k
Last edited by songhong on Wed 23 May, 2012 3:26 pm, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 03 Jun, 2011 2:48 pm

Image

97, Cảnh Hưng thông Bảo ( chân trái chữ cảnh rời ) : 20k
98, Cảnh Hưng thông Bảo : 20k
99, Cảnh Hưng thông bảo ( phong cách hậu thái nguyên ) : 10k
100, cảnh hưng thông bảo : 5k
101, Cảnh Hưng thông bảo ( chữ cao hơn biên ) : 30k
102, Cảnh Hưng thông bảo ( nét bên phải hưng hất cao. hiếm ) : 40k
Last edited by songhong on Wed 23 May, 2012 3:32 pm, edited 5 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 03 Jun, 2011 3:28 pm

Image

Chữ to , Đại tự Cảnh Hưng các loại

103, biên to , bảo dài , hưng dài ,thông tam giác : 50k ( hiếm )
104, bảo nhỏ , hưng nhỏ , thông tam giác : 15k
105 , thông béo, bảo béo , thông tam giác : 30k
106, bảo nhỏ , hưng lùn dài , cảnh hất tay bên phải , thông đầu vuông : 20k
107, Bảo to , hưng cao , thông đầu vuông : 20k
108, 4 chữ đều rất lớn , cảnh hất tay bên phải , thông đầu vuông ( hiếm ) : 50k
Last edited by songhong on Wed 23 May, 2012 3:39 pm, edited 3 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 23 Jun, 2011 9:29 am

!io'
Last edited by songhong on Wed 23 May, 2012 3:39 pm, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 23 May, 2012 3:40 pm

tô chữ Đỏ là đã bán . Cám ơn các bác ủng hộ
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 23 May, 2012 4:14 pm

Đã bán 36 ---> 108
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 23 May, 2012 4:31 pm

5, Nguyên Phong thông Bảo ( lê mạc ) : 50k ( dk nhỏ , nét to )
6, Nguyên Phong thông Bảo ( lê mạc ) : 50k ( dk to , nét nhỏ )
10, NGuyên Phong thông Bảo ( lê mạc , dạng phong ngắn bảo ngắn ) : 40k
11, NGuyên Phong thông Bảo ( lê mạc ,bảo dài song vương ) : 40k
12, Nguyên Phong thông bảo ( lê mạc , chữ to biên nhỏ . Hiếm ) : 80k
25, Tường Phù thông bảo bảo ( dị thư lê mạc , hiện nay hiếm ) : 40k
31, thuần hóa nguyên bảo ( lê mạc , bộ thủ chữ dính lỗ , tiếp quách ) : 30k
đã bán
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest