shop 86!!! ( up 05/08/12 ) Đã hết shop .

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:52 am

Image

91, Thánh Tống ( tay ngắn bảo bụng tròn . lỗ rộng rất hiếm )
92, Thánh Tống ( tay ngắn )
93, Thánh Tống ( bảo tay dài , tống tròn )
94, Thánh tống ( bảo tay dài , tống gầy dk thường )
95, giống 94 , dk to hơn

150k / 5 viên

96, Thái hòa THông bảo ( tiền đàng trong ) : 10k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:27 am, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sat 12 Feb, 2011 4:17 am

Image

1 bộ 6 viên Thái Bình Đàng trong . 150k / 6 viên khác nhau hoàn toàn . Hiếm đủ bộ

97, Lỗ rộng thông đầu vuông
98 ,thoong 1 chấm chữ nhỏ
99, thông 1 chấm chữ to
100, thông 2 châm bảo nhỏ
101, thông 2 chấm bảo to
102, Đại tự 4 chữ
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:36 am, edited 4 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Mon 21 Mar, 2011 7:18 am

Image

103, Thái Bình ( lỗ rộng thông đầu vuông )
104, Thái Bình ( thông tam giác chwux to )
105, thông tam giác chữ bé

50k / 3 viên ( chúa nguyễn đàng trong )
106, Thái hòa ( chúa nguyễn ) : 10k
107, Thuần Hóa nguyên bảo ( lê mạc ) : 40k
108, Cảnh Đức Nguyên bảo ( lê mạc , chữ nhỏ , nét nhỏ ) : 40k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:39 am, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Mon 21 Mar, 2011 7:33 am

Image

109, Cảnh Hưng TB ( mặt trước hậu tân dậu , mặt sau tên dưới chữ mờ ?? hâu nhất V ??) : 150k
110, thiệu phù nguyên bảo : 20k
111, Thánh Tống NGuyên bảo ( bảo bụng tròn . Hiếm ) : 70k
112, Cảnh Thịnh TB ( đại tự 4 chwux to , biên to , dk to , tiền dày ) : 150k ( hiếm )
113, Cảnh Hưng tuyền bào : 10k
114, thiệu trị TB ( ten xanh , dk to ) : 10k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:43 am, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 05 Aug, 2012 9:45 am

Tô đỏ là đã bán . Có gì đặc biệt sẽ ghi chú bên cạnh

Cám ơn các bác đã ủng hộ
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 05 Aug, 2012 12:02 pm

3,4,5,31,32,33,52,53,75,78,79,8082, 85-->89 . 91---> 106 , 109

Đã bán
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Mon 06 Aug, 2012 3:48 pm

Đã bán hết . Chỉ còn viên ms 1 và 2 cùng vài viên lẻ ( ngại kiểm tra xem là viên nào ) . Sẽ có shop mới trong tuần sau

tks
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest