shop 86!!! ( up 05/08/12 ) Đã hết shop .

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

shop 86!!! ( up 05/08/12 ) Đã hết shop .

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:00 am

Image

1, Minh mạng TB ( trùng luân 2 vành sau . hình hơi bé nên nhìn khó . hiếm ) : 120k
2, Quang trung Thông bảo ( trùng luân lỗ ) : 70k
3,VĨnh Thọ TB : 30k
4, Vĩnh THọ TB ( trùng luân sau ) : 100k
5, Thái Đức TB ( trăng , chấm 6h . chấm 12h ) : 40k
6, thiệu trị thông bảo : 10k ( lỗi lỗ )
Last edited by songhong on Wed 08 Aug, 2012 10:10 am, edited 14 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:03 am

Image

7, Cảnh Hưng Thái Bảo ( tím , gần như thái Bảo không có ten xanh hoặc tím ) : 30k
8, Cảnh Hưng Đại bảo ( tím ): 20k
9, Cảnh Hưng Vĩnh bảo : 10k
10, Cảnh Hưng Tuyền Bảo : 15k
11, Cảnh Hưng Tuyền Bảo ( chữ nhỏ hơn 10 ) : 10k
12, Cảnh Hưng Cự Bảo ( hậu Nhất , Nhất nét dày và ngắn nhìn giống chấm to ) : 40k
Last edited by songhong on Mon 06 Aug, 2012 3:47 pm, edited 12 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:07 am

Image

13, Cảnh Hưng Cự Bảo : 10k
14, Cảnh Hưng Cự Bảo : 10k
15, Cảnh Hưng Cự Bảo : 10k
16, Cảnh Hưng Cự bảo : 20k ( chữ nhỏ )
13--> 15 khác nhau
17, Cảnh Hưng Cự Bảo ( chữ to ) : 20k
18, Cảnh Hưng Cự Bảo ( chấm 12h , trăng 7 h ) : 40k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:14 am, edited 14 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:11 am

Image


19, Cảnh Hưng Cự Bảo ( chấm to tròn , chữ nhỏ dk nhỏ ) : 40k
20, Cảnh Hưng Cự Bảo ( chấm nhỏ , dk to , chữ to ) : 40k
21, Cảnh Hưng TB ( hậu Công , bảo 2 chân . Chữ to . hiếm ) : 40k
22, Cảnh Hưng TB ( trang 7h , chấm to tròn cao chữ cảnh ) : 70k
23, Cảnh Hưng TB ( chấm 12h , trăng 5h30 ) : 40k
24, Cảnh Hưng TB ( chấm 12h chuẩn , sách có ) : 60k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:17 am, edited 11 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:14 am

Image

25, Cảnh Hưng TB ( triện chữ to ) : 30k
26, tương tự 25 , không biên sau : 50k ( hiếm viên không biên sau loại này )
27, Chữ to hơn 25 và 26 ( chữ bảo to hơn hẳn , biên sau to ) : 40k
28, Chữ nhỏ mặt sau lệch trên : 30k
29, Chữ nhỏ mặt sau lệch dưới : 30k
30, hành thư : 15k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:22 am, edited 9 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:17 am

Image

31, Cảnh Hưng TB ( mặt trước hậu Tân Dậu ) : 40k
32, Cảnh Hưng TB ( mặt trước hậu Tân Dậu , khác 31 . Cảnh tay dài , cảnh nhỏ , nét rât sâu khác hẳn các dạng khác ) : 70k ( hiếm )
33, Cảnh Hưng TB ( mặt trước hậu Tân Dậu , dk to , biên to , chữ nhỏ . Hiếm Nhất ) : 100k
34, Cảnh Hưng TB ( triện , cảnh tay ngắn , hiếm ) : 50k
35, Cảnh Hưng TB ( triện , cảnh tay dài ,bảo nhỏ thông nhỏ ) : 30k
36, Cảnh Hưng TB ( triện cảnh tay dài , bảo và thông to hơn 35 ) : 30k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:25 am, edited 13 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:22 am

Image

37, Cảnh Hưng TB ( triẹn , cảnh to , hưng hở nét bên phải , bụng bảo gầy ) : 30k
38, Cảnh Hưng TB ( chữ nhỏ biên to ) : 20k
39, Cảnh Hưng TB (bảo bụng béo , hưng nhiều nét , đuôi thông cụt ) : 40k
40, Cảnh Hưng TB ( giống 39 , đuôi thông dài ) : 30k
41,Cảnh Hưng TB ( cảnh tay dài , chữ to ) : 30k
42, Cảnh Hưng TB ( Hưng cụt chân , 4 chữ nhỏ ) : 40k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:30 am, edited 10 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:26 am

Image

43, Cảnh Hưng TB ( triện , loại cảnh và bảo gầy ) : 20k
44, Cảnh Hưng TB ( trùng luân trước ) : 50k
45,Cảnh Hưng TB ( chữ to bảo 3 chân , mặt trước hậu công mặt sau không có . hiếm ) : 70k
46, Cảnh Hưng TB ( chữ to , thông đầu quả trám ) : 30k
47, Cảnh Hưng TB ( Cảnh béo lùn , tay phải hất lên, khá hiếm ) : 40k
48, Cảnh Hưng TB ( chân bảo dài , đá lại ) : 70k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:43 am, edited 11 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:31 am

Image

49, Cảnh Hưng ( trùng luân sau ) : 60k
50, Cảnh Hưng ( 2 chân bảo quặp ) : 15k
51, Cảnh Hưng TB ( chân bảo quặp , thông quả trám ) : 30k
52, Cảnh Hưng TB : 10k ( phong cách hậu thái nguyên )
53, Cảnh Hưng TB : 15k ( phong cách hậu thái nguyên chữ to)
54, Cảnh Hưng TB : 20k ( chân cảnh viết lạ )
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:49 am, edited 11 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:35 am

Image

55, Cảnh Hưng ( trân bảo ) : 30k ( thông đầu vuông )
56, Cảnh Hưng ( chữ nhỏ ) : 30k
57, Cảnh Hưng ( chữ to hơn 56 ) : 20k ( bảo cụt tay , tay ngắn )
58, Cảnh Hưng Tb ( gần giống 57 , thông đầu tam giác ) : 20k
59, Cảnh Hưng Tb ( thường ) : 10k
60, Cảnh Hưng Tb ( ten đẹp ) : 20k ( giống 59 )
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:53 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:39 am

Image

61, hàm Bình Nguyên bảo ( lê mạc , đầu bảo dài ) : 40k
62,hàm Bình Nguyên bảo ( lê mạc ) : 20k
63, hàm Bình Nguyên bảo ( lê mạc , dk to , biên to , bảo viết rất lạ ) : 150k ( hiếm )
64, hàm Bình Nguyên bảo ( lê mạc , dk to , biên rất to . Cực hiếm ) : 300k
65, Thiên Thánh Nguyên bảo ( lê mạc , biên to chữ nhỏ ) : 40k
66, Thiên Thánh Nguyên Bảo ( dị thư lê mạc , gần được đảo tiền ) : 80k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 8:57 am, edited 9 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:40 am

Image

67, tường phù nguyên bảo ( lê mạc , nguyên cụt đầu . Hiếm ) : 70k
68, Tường Phù Tb ( lê mạc , lỗi lỗ ) : 40k
69, Hy Ninh NB ( lê mạc , tiểu tự chữ nhỏ . Hiếm ) : 100k
70, Tương tự 69 : 60k
71 , Chính hòa ( lê mạc , hòa nghiêng , hiếm ) : 80k
72, trị bình TB ( lê mạc , có thương hiệu thủng nhỏ ) : 50k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:00 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:43 am

Image

73, Nguyên Phong TB ( dị thư lê mac , dk to hơn bt . hiếm ) : 100k
74, Nguyên Phong TB ( dị thư lê mạc ) : 50k
75, Nguyên Phong TB ( dị thư lê mạc , dạng thông con gà . hiếm ) : 150k
76, Nguyên Phong Tb ( nét to ) : 50k
77, Khai Nguyên Tb ( lê mạc , bảo thiếu nét ) : 30k
78, CHu Nguyên Tb ( chúa nguyễn , Ninh Dân thủ ) : 100k ( hiếm , chữ to nguyên lệch )
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:17 am, edited 11 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:45 am

Image

79, Tường NGuyên Tb ( chúa nguyễn không phải an pháp thủ ) : 60k
80, Vạn Lịch TB ( chúa nguyễn ) : 90k
81, Hoàng Trị Chi bảo ( chúa nguyễn ) : 90k
82, Thái Bình TB ( chúa nguyễn ) : 100k ( hiếm )
83, giống 82 . ten xấu hơn : 60k
84, Minh Đạo Nguyên bảo ( lê mạc ) : 40k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:22 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 07 Dec, 2010 9:45 am

Image

85, thiệu phù ( chữ nhỏ , bảo tay ngắn)
86, Chữ to , bảo tay nắng
87, bảo tay dài , lỗ nhỏ
88, bảo tau dài lỗ to ( hiếm )
89, Bảo tay dài , nguyên to ( hiếm )
200k / 5 viên ( đầy đủ 1 bộ Thiệu phù đồng đỏ hiếm )
90, Nguyên Phù Tb ( đồng đỏ ) : 40k
Last edited by songhong on Sun 05 Aug, 2012 9:24 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest