shop 72 ( Up 22/07 )

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 13 Feb, 2011 6:04 am

Image

91, Cảnh Hưng Thuận bảo ( chữ nhỏ nét mảnh , hưng vuông ) : 50k
92,Cảnh Hưng Thuận bảo ( dạng bt ) : 10k
93,Cảnh Hưng Thuận bảo ( lỗi lỗ , bát giác ) : 20k
94, Cảnh Hưng Cự bảo : 10k
95,Cảnh Hưng Cự bảo ( chữ , nét to hơn 94 ) : 10k
96, Cảnh Hưng Cự bảo ( chữ , nét to , dk to . khá hiếm ) : 40k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:13 am, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 13 Feb, 2011 9:52 am

Image

97, Cảnh Hưng ( tay cảnh dài ) : 15k
98,Cảnh Hưng ( tay cảnh ngắn ) : 20k
99,Cảnh Hưng : 15k
100,Cảnh Hưng : 15k ( giống 99)
101,Cảnh Hưng : 25k ( biên to , so với 99 và 100 . hiếm hơn )
102, Cảnh Hưng : 30k ( thiếu nét , tiền dày , thông lạ , chữ viết siêu vẹo )
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:13 am, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Mon 14 Feb, 2011 2:55 am

Image

103, Cảnh Hưng ( triện , mặt sau đẹp ) : 20k
104,Cảnh Hưng ( triện , chữ to nét to hơn 103 ) : 20k
105,Cảnh Hưng ( triện , dạng khác , hiếm hơn ) : 25k
106,Cảnh Hưng ( triện, dạng chữ bám lỗ , hưng nét ngắn ) : 60k ( hiếm )
107, Cảnh Hưng ( dạng mất nét ) : 20k ( chấm 3h ??? )
108, Cảnh Hưng ( đại tự . Cực hiếm ) : 100k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:13 am, edited 5 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Mon 14 Feb, 2011 4:03 am

Image
109 --> 113 dạng Cảnh Đá chân trái . hiếm
109, Thông 1 chấm
110, Thông 2 chấm chữ nhỏ
111, Thông 2 chấm chữ to
112, Thông 2 chấm , chấm ngọc góc 7h giữ chữ bảo và Hưng ( hiếm )
113, thông 2 chấm , bảo chân quặp

109 + 110 + 111+112+ 113 : 200k/ 5 v ( Ai tìm cái này đảm bảo không dưới 1 tháng . em tiện công thì em xếp bộ hộ )
114, Cảnh Hưng ( bảo 3 chân , mặt trước hậu công , sau không công ) : 50k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:13 am, edited 2 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 22 Mar, 2011 3:08 pm

Image

115, Cảnh Hưng ( thông 1 nét ) : 40k
116,Cảnh Hưng ( thông 1 nét , chữ to) : 40k
117, Cảnh Hưng ( chân quặp ) : 15k
118,Cảnh Hưng ( chân quặp ) : 15k
119,Cảnh Hưng ( chân quặp , dk to . dạng khá hiếm ) : 40k
120, Cảnh Hưng ( trường tự chữ dài ,bảo và thông lạ ) : 80k ( hiếm )
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:14 am, edited 2 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 23 Mar, 2011 12:52 am

Image


121, Cảnh Hưng ( hưng bên phải hất lên , dk to , biên to , hiếm ) : 40k
122,Cảnh Hưng ( hưng bên phải hất lên , dk to , biên to , khác 121 ) : 30k
123, Cảnh Hưng ( dạng chân chữ cảnh lạ ) : 20k
124, Cảnh Hưng ( lỗi sau ) : 10k
125, cảnh Hưng ( dạng chữ bt , biên sau bé hơn biên trước ) : 20k
126, Cảnh Hưng ( dạng chữ nhỏ ,mặt sau trùng luân . khá hiếm ) : 30k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:14 am, edited 3 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 23 Mar, 2011 12:55 am

Image

127, Cảnh Hưng ( lỗi sau ) : 20k
128, Cảnh Hưng ( chữ to ) : 15k
129, Cảnh Hưng ( cùng dạng 128 chữ nhỏ hơn ) : 10k
130, Cảnh Hưng ( chữ nổi trên biên ) : 20k
131, Cảnh Hưng ( chữ nhỏ ) : 15k
132, Cảnh Hưng ( trân bảo , dk bt ) : 50k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:14 am, edited 3 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 23 Mar, 2011 12:57 am

Image

133, Cảnh Hưng ( biên to , chữ nhỏ , dk to ) : 60k
134, Cảnh Hưng ( biên to , chữ nhỏ , chữ dài ) ; 20k
135, Cảnh Hưng ( lỗi sau ) : 10k
136, Cảnh Hưng ( gần được hành thư ) : 20k
137, Cảnh Hưng ( dạng bt ) : 15k
138, Cảnh Hưng ( dạng bt ) : 10k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:14 am, edited 3 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Mon 28 Mar, 2011 9:12 am

Image

139, Cảnh Hưng ( chữ dài , trường tự , nhay khuôn ) : 80k
140, Cảnh Hưng ( thiếu nét ) : 20k
141, 1 chữ Trung ( do cảnh hưng hậu trung bị đúc lỗi mặt trước ) : 30k
Last edited by songhong on Fri 22 Jul, 2011 9:14 am, edited 2 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 17 May, 2011 3:12 pm

UP lên đầu
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 18 May, 2011 2:25 pm

Đã Xong !! Cám ơn !
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 22 Jul, 2011 9:14 am

!! Tks
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest