shop 70

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

shop 70

Post by songhong » Sun 17 Oct, 2010 12:24 pm

Image

1 , Minh Mạng ( 2 mặt ngược )
2, Minh Mạng ( 2 mặt xuôi )

1+2 : 800k/ 2 viên
3, Tự Đức ( đại tự ) : 130k
4, Thiệu trị ( đại tự ) : 70k ( tương tự Tự Đức )

5, Bảo Đại : 10k
6, Đồng Khánh ( to ) : 350k ( dạng thập văn )

p/s : 1,2,3,4 còn mỗi loại 1 viên dạng tương tự ai cần Pm nhanh ạ !!
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 2:29 pm, edited 13 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 17 Oct, 2010 12:30 pm

Image

7, Thái Bình Hưng Bảo ( đinh 12h ) : 80k
8, Nguyên Hòa : 90k
9, CHính Long ( lê mạc ) : 20k
10,Bảo Thái ( trăng 9h chấm 3h ) : 90k
11, Chính Long ( lý ?? ) : 150k
12, Quang Thuận ( dày 2,7mm , như đoan khánh ) : 100k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 1:33 pm, edited 10 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 17 Oct, 2010 12:37 pm

Image

13, Hồng Thuận ( lê mạc ) : 40k
14, Hồng Thuận ( dk nhỏ ) : 25k
15, Hồng Thuận ( chữ nhỏ ) : 25k
16,Hồng Thuận ( chữ nhỡ ) : 25k
17, Hồng Thuận ( chữ to ) : 25k
18, Cảnh Thống : 20k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 10:55 am, edited 9 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 17 Oct, 2010 12:46 pm

Image

19, Vĩnh Thịnh ( hậu tỵ ) : 60k
20, Chiêu Thống ( hậu trung ) : 15k
21, Chiêu Thống ( hậu chính ) : 15k

22, Chiêu Thống ( hậu trung 12h . khó kiếm ) : 50k
23, Chiêu Thống ( hậu sơn 3h ) : 40k
24, Chiêu Thống ( hậu quang ) : 45k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 1:34 pm, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 17 Oct, 2010 12:50 pm

Image

25, Chiêu thống ( chữ nhỏ , thông đầu vuông ) : 20k
26, Chiêu Thống ( dầu tam giác to ) : 40k ( hiếm )
27, Chiêu Thống ( phong cách thông bảo của càn long an nam ) : 50k
28, Chiêu Thống ( chữ to , chất tốt , cực hiếm ) : 70k
29, Minh Đức ( vạn tuế ) : 150k

30, Vĩnh Thọ ( dạng khá hiếm , vĩnh viết 1 nét ) : 30k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 1:34 pm, edited 9 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sun 17 Oct, 2010 12:52 pm

Image

31, Thái Đức ( chữ nhỏ , mặt sau trùng luân ) : 30k
32, Thái Đức ( chữ nhỏ ,biên to , hậu chấm ?? ) : 25k
33, Thái Đức ( chữ nhỡ ) : 20k
34, Thái Đức ( chữ to ) : 25k
35, Thái Đức ( chữ to dk to hơn 34 ) : 30k
36, Thái Đức ( vạn tuế ) : 40k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 2:30 pm, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:14 am

Image

37, Quang trung Đại bảo ( chữ nhỏ )
38, Quang trung Đại bảo ( chữ to )

37+38 : 50k/2 viên
39, Quang trung ( chấm 3h ) : 30k
40, Quang trung ( hậu 1 ) : 12k
41, Quang trung ( hậu 2 ) : 12k
42, Quang trung ( hậu công ) : 10k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:50 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:17 am

Image

43, Quang Trung ( tiền dày , dk nhỏ ) : 20k
44, Quang trung ( dày , đúc đời đầu ) : 30k
45,Quang trung ( dày , đúc đời đầu , khác 44 ) : 30k
46, Quang trung ( chữ nhỏ , bien to , dk to ) : 30k
47, Cảnh Hưng ( trân Bảo , thông tam giác . Cực hiếm ) : 300k
48, Cảnh Hưng Nội bảo : 25k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:51 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:20 am

Image

49, Cảnh Hưng ( hậu thái 3 H ) : 30k
50, Cảnh Hưng ( hậu công , chân bảo quặp ) : 20k
51, Cảnh Hưng ( hậu bắc ) : 90k
52, Cảnh Hưng ( hậu tây ) : 35k
53, Cảnh Hưng ( hậu bạch ) : 30k
54, Cảnh Hưng ( hậu 1 ) : 20k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:51 am, edited 7 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:23 am

Image

55, Cảnh Hưng ( hậu trung , dạng bt ) : 15k
56, như 55 : 15k
57, Cảnh Hưng ( hậu trung , đúc năm 1 ) : 25k
58, Như 57 : 30k
59, Cảnh Hưng ( hậu trung , dạng lạ , chữ thông ) : 40k
60, Cảnh Hưng ( triện , chấm 12h ) : 60k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:53 am, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:25 am

Image

61, Cảnh Hưng Cự Bảo ( nhất 12h ) : 40k
62, Cảnh Hưng Cự Bảo ( nhất 12h , chữ to ) : 40k
63,Cảnh Hưng Cự Bảo ( nhất 12h , chữ to , bộ bên trái chữ hưng thiếu nét ) : 50k
64,Cảnh Hưng Cự Bảo ( bảo giản thể ) : 40k
65, Cảnh Hưng Vĩnh Bảo ( nhỏ ) : 10k
66, Cảnh Hưng Vĩnh Bảo ( to ) : 25k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:54 am, edited 8 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:28 am

Image

67, Cảnh Hưng Thái Bảo : 10k
68, Thuận bảo : 10k
69, Trọng Bao : 10k
70, Đại bảo : 10k
71, Chính Bảo : 50k
72, Cảnh Hưng Thông Bảo ( bảo chân dài ) : 90k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:54 am, edited 10 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Tue 19 Oct, 2010 2:31 am

Image

73, Cảnh Hưng Thông Bảo ( chữ nỗi cao hơn biên ) : 35k ( hiếm viên nào được rõ từng nét )
74,Cảnh Hưng Thông Bảo ( chữ nỗi cao hơn biên ) : 15k
75, Cảnh Hưng Thông Bảo : 15k
76,Cảnh Hưng Thông Bảo ( dạng lạ , 4 chữ sát nhau , cảnh nghiêng ) : 40k
77,Cảnh Hưng Thông Bảo ( hưng chân đá vào , bộ bên trái cảnh hất lên ) : 40k
78,Cảnh Hưng Thông Bảo : 10k ( dạng bt )
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:55 am, edited 9 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 16 Feb, 2011 4:20 pm

Image

79, Cảnh Hưng Thông Bảo ( dạng triện chữ bám lỗ ) : 30k
80,Cảnh Hưng Thông Bảo ( dk to hơn bt ) : 20k
81,Cảnh Hưng Thông Bảo ( chữ to , chân bảo quặp ) : 30k
82,Cảnh Hưng Thông Bảo ( bảo giản thể lạ ) : 30k
83,Cảnh Hưng Thông Bảo ( dạng bt ) ; 10k
84,Cảnh Hưng Thông Bảo ( dạng bt ) : 10k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:56 am, edited 4 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 17 Feb, 2011 3:59 am

Image


85, Vạn Lịch ( tiền đàng trong ) : 60k
86, Thiên Nguyên ( lê mạc ) : 40k
87, Vĩnh Định THông Bảo : 150k
88, Khai Kiến Thông Bảo : 150k
89, Chính Nguyên Thông Bảo : 150k
90, Sùng Minh Thông Bảo : 180k
Last edited by songhong on Fri 08 Jul, 2011 8:56 am, edited 4 times in total.
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest