shop 77 ( up 08/09 )

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 17 Feb, 2011 4:45 pm

!!
Last edited by songhong on Thu 08 Sep, 2011 3:56 am, edited 4 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 18 Feb, 2011 1:56 am

1dfj
Last edited by songhong on Thu 08 Sep, 2011 3:56 am, edited 4 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 18 Feb, 2011 11:30 am

fj
Last edited by songhong on Thu 08 Sep, 2011 3:56 am, edited 3 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 14 Apr, 2011 9:27 am

[fj
Last edited by songhong on Thu 08 Sep, 2011 3:56 am, edited 3 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 14 Apr, 2011 9:30 am

!!!!
Last edited by songhong on Thu 26 May, 2011 10:23 am, edited 2 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 14 Apr, 2011 9:30 am

Đã Xong . Các bác ủng hộ em . Cám ơn
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Re: Hong duc

Post by songhong » Mon 18 Apr, 2011 3:02 pm

!!!
Last edited by songhong on Thu 26 May, 2011 10:24 am, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 21 Apr, 2011 12:26 am

!!
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 26 May, 2011 10:25 am

up !!!
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 08 Sep, 2011 5:12 am

Up !!
Liên hệ 0923000333

thuannguyenanh
Posts: 55
Joined: Fri 13 Mar, 2009 8:54 am
Location: Vĩnh Phúc

Post by thuannguyenanh » Thu 15 Sep, 2011 10:36 pm

cho mình đặt 88,91,92
tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư

thuannguyenanh
Posts: 55
Joined: Fri 13 Mar, 2009 8:54 am
Location: Vĩnh Phúc

Post by thuannguyenanh » Thu 15 Sep, 2011 10:37 pm

cho mình đặt 88,91,92,97
tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Thu 15 Sep, 2011 11:57 pm

Ok . Bác Pm địa chỉ nhận vào hòm thư dùm em . tài khoản em update trong mục Songhong bác coi dùm !!

Bác muốn chuyển ngay hay cộng tiền rồi chuyên thì cứ bảo em !! Dạo này em bận nhiều đặt hàng quá nên ít up được shop . Nhưng mà cố gắng có shop mới trong hôm nay hoặc ngày mai

tks
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests