Shop 85 ( update 27/06/12 )!!

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sat 19 Feb, 2011 3:58 am

Image

91, NGuyên Phong thông bảo ( lê mạc , nguyên cụt rất hiếm , thủng nhỏ ) : 50k
92, Nguyên Phong TB ( lê mạc ) : 10k
93, Nguyên phong Thông bảo ( lê mạc , bảo tay ngắn ) : 30k
94, Hy Ninh NGuyên bảo ( tiền TQ khác kiểu ít gặp ) : 20k
95, Hy Ninh Nguyên Bảo ( lê mạc , tiểu tự , hiếm ) : 40k
96, Hoàng Tống Thông bảo ( lê mạc ) : 60k ( dk nhỡ )
Last edited by songhong on Wed 27 Jun, 2012 12:15 pm, edited 6 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sat 19 Feb, 2011 11:20 am

Image

97, Cảnh Đức NGuyên bảo ( chữ nhỏ , lê mạc , dk nhỏ ) : 30k
98, Cảnh Đức NGuyên bảo ( chữ nhỏ , lê mạc , dk lơn hơn 97 ) : 40k
99, Cảnh Đức Nguyên bảo ( lê mạc , dị thư . hiếm ) : 50k
100, Cảnh Đức Nguyên bảo ( lê mạc , trảo chính long thủ ) : 60k

101, Thiệu thánh nguyên bảo ( lê mạc ) : 60k ( hiếm , hõm tiền sau rất sâu )
102, Thiệu thánh nguyên bảo ( TQ , ong ánh , dùng so sánh ) : 10k
Last edited by songhong on Wed 27 Jun, 2012 12:15 pm, edited 7 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sat 19 Feb, 2011 11:56 am

Image

103, Thiên thánh nguyên Bảo ( phong cách phỏng đúc lê mạc lai với Đảo tiền ) : 100k
104, Thiên thánh nguyên bảo ( lê mạc ) : 30k
105, Minh Đạo Nguyên bảo ( lê mạc ) : 50k
106, Gia Hựu THông Bảo ( lê mạc , biên lỗ sau to , biên sau to . hõm sâu ) : 50k ( hiếm )
107, Gia Hựu Nguyên Bảo ( Lê mạc , Đại tự CỰc hiếm ) : 200k ( có thương hiệu ở sách cũ và mới )

108, chí hòa THông Bảo ( lê mạc , tiền mỏng , lỗ to . hiếm ) : 70k
Last edited by songhong on Wed 27 Jun, 2012 12:16 pm, edited 5 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 22 Apr, 2011 9:45 am

Image

109, Tống Nguyên ( lê mạc ) : 40k
110, Nguyên Hựu ( lê mạc ) : 20k
111, Nguyên Hựu ( lê mạc , dị thư ) : 40k
112, Thuần Hóa ( lê mạc , chữ bám lỗ . hiếm ) : 40k
113, Thiên Hỷ Thông bảo ( lê mạc ) : 20k
114, Chính hòa Thông bảo ( tiền TQ khác kiểu , óng ánh ) : 30k
Last edited by songhong on Wed 27 Jun, 2012 12:16 pm, edited 4 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Fri 22 Apr, 2011 9:50 am

Image

115, CHí Đạo Nguyên bảo ( lê mạc , bảo con rùa dk to rất hiếm ) : 50k
116, Tường Phù Nguyên bảo ( dị thư lê mạc ) : 30k
117, Chính hòa THông bảo ( lê mạc , nét chữ rất thấp , tiền mỏng . hiếm ) : 50k
118, Nguyên Phong ( lê mạc , dk nhỏ , loại nét to )
119, dk nhỡ nét mảnh nhỏ
120, dk lơn

150k / 3 viên ( loại này tương đối hiếm và có thương hiệu )
Last edited by songhong on Wed 27 Jun, 2012 12:17 pm, edited 5 times in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 27 Apr, 2011 6:59 am

Đã up Xong . Cám ơn
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 27 Jun, 2012 11:58 am

7, Quang thuận ( chữ nhỏ , tiền dày biên gờ nổi cao . Hiếm ) : 50k
10, Hồng Đức ( biên gờ sau đẹp , gần đạt tiền mẫu ) : 20k
35, Quang trung thông bảo ( loại dày , chữ to ) : 50k
41, Minh Mạng thông bảo ( ten tím ) : 5k
51, Cảnh Hưng Tuyền Bảo : 10k
62, Cảnh Hưng THông bảo ( chữ thường , 4 trăng sau ) : 50k
102, Thiệu thánh nguyên bảo ( TQ , ong ánh , dùng so sánh ) : 10k
Đã bán
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 27 Jun, 2012 11:58 am

1, Hồng Đức ( lệch khuôn lên ) : 50k
2, Hồng Đức ( lỗ nhỏ đục ) : 50k
3, Hồng Đức ( lệch khuôn ) : 50k
4, Hồng Đức ( lệch khuôn ) : 50k
6, Hồng Đức ( lỗ nhỏ , không biên sau ) : 30k

7, Quang thuận ( chữ nhỏ , tiền dày biên gờ nổi cao . Hiếm ) : 50k
8, Quang thuận ( chữ nhỡ , không biên sau , lỗ nhỏ ) : 20k
10, Hồng Đức ( biên gờ sau đẹp , gần đạt tiền mẫu ) : 20k
17, Chu Nguyên Thông Bảo ( lê mạc , dk nhỏ , so với viên 18. hiếm ) : 70k
19, Đại hòa TB ( Dk to > 26mm , tiền dày ) : 25k
22, Hồng Đức TB ( lệch lỗ thành 8 cạnh ) : 40k
23, THiệu Bình Tb ( dk to 25,4mm , lệch lỗ ) : 30k
25, Vĩnh Thọ Thông Bảo ( thảo thư , lỗ rộng , biên lỗ sau sâu . to . Rất hiếm ) : 200k
33, Quang trung thông bảo ( biên to, chữ nhỏ . Cùng chất liệu với Bảo Hưng . Đúc đàng ngoài ) : 50k
34, Quang trung thông bảo ( tạp chất , chữ nhỡ . phong cách cảnh hưng ) : 40k
35, Quang trung thông bảo ( loại dày , chữ to ) : 50k
39, chiêu thống Thông bảo ( hậu Thái , lệch ) : 50k
41, Minh Mạng thông bảo ( ten tím ) : 5k
81, Đạo Quang thông Bảo ( Vn phỏng đúc ~ tk 19 ) : 30k ( dk < 20mm . hiếm )
82, Gia Khánh Thông bảo ( Vn phỏng đúc ~ tk 19 ) : 30k ( dk < 20mm . hiếm )
87, Thái Bình Thông bảo ( lê mạc , chữ to tiền mỏng biên sau không có . hiếm ) : 40k
89 , thánh tống NB ( lê mạc ) : 40k ( dk lớn )
90, Thánh Tống NGuyên bảo ( lê mạc , dị thư chân bảo lệch chữ ngắn .) : 80k ( rất hiếm )
95, Hy Ninh Nguyên Bảo ( lê mạc , tiểu tự , hiếm ) : 40k
96, Hoàng Tống Thông bảo ( lê mạc ) : 60k ( dk nhỡ )
97, Cảnh Đức NGuyên bảo ( chữ nhỏ , lê mạc , dk nhỏ ) : 30k
98, Cảnh Đức NGuyên bảo ( chữ nhỏ , lê mạc , dk lơn hơn 97 ) : 40k
99, Cảnh Đức Nguyên bảo ( lê mạc , dị thư . hiếm ) : 50k
100, Cảnh Đức Nguyên bảo ( lê mạc , trảo chính long thủ ) : 60k
112, Thuần Hóa ( lê mạc , chữ bám lỗ . hiếm ) : 40k
116, Tường Phù Nguyên bảo ( dị thư lê mạc ) : 30k
118, Nguyên Phong ( lê mạc , dk nhỏ , loại nét to )
119, dk nhỡ nét mảnh nhỏ
120, dk lơn
150k / 3 viên ( loại này tương đối hiếm và có thương hiệu )
đã bán
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 27 Jun, 2012 12:00 pm

103, Thiên thánh nguyên Bảo ( phong cách phỏng đúc lê mạc lai với Đảo tiền ) : 100k
106, Gia Hựu THông Bảo ( lê mạc , biên lỗ sau to , biên sau to . hõm sâu ) : 50k ( hiếm )
107, Gia Hựu Nguyên Bảo ( Lê mạc , Đại tự CỰc hiếm ) : 200k ( có thương hiệu ở sách cũ và mới )
đã bán
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Wed 27 Jun, 2012 12:01 pm

72, Cảnh Hưng THông bảo ( trân bảo , biên gờ sau nổi cao , vuông vắn . xa công bối của Cảnh Hưng ) : 100k ( hiếm )
đã bán
Liên hệ 0923000333

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest