bán 1 tờ 50 đồng 1976, tờ 100 đồng 1985 mới 99%

Post Reply
nhipphong
Posts: 27
Joined: Fri 11 Jan, 2008 5:19 am

bán 1 tờ 50 đồng 1976, tờ 100 đồng 1985 mới 99

Post by nhipphong » Wed 12 Mar, 2008 2:09 pm

Tờ 50 đồng 1976 hình Bác Hồ có ngôi sao lớn.
Mặt kia có 2 hay 3 chiếc xe cần cẩu.
Sezi: 0984390
Tờ 100 màu tím lớn mới 99%.
Liên hệ: 0918390982 Tuấn

Post Reply

Return to “Xuân Trường”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest